Lịch quay
Thống kê
Soi cầu

Trang kết quả xổ số Việt Nam

17/08 2022
Giải ĐB 54182
Giải Nhất 38978
Giải Nhì 61233 03985
Giải Ba 41334 00280 02948
83461 45989 19870
Giải Bốn 7884 5634 5103 8078
Giải Năm 9995 1114 4432
5354 5845 0888
Giải Sáu 976 390 601
Giải Bảy 26 04 40 91

Lô tô trực tiếp

01 03 04 14 26 32 33 34 34
40 45 48 54 61 70 76 78 78
80 82 84 85 88 89 90 91 95

Trang kết quả xổ số Việt Nam

17/08 2022
Giải ĐB 54182
Giải Nhất 38978
Giải Nhì 61233 03985
Giải Ba 41334 00280 02948
83461 45989 19870
Giải Bốn 7884 5634 5103 8078
Giải Năm 9995 1114 4432
5354 5845 0888
Giải Sáu 976 390 601
Giải Bảy 26 04 40 91

Lô tô trực tiếp

01 03 04 14 26 32 33 34 34
40 45 48 54 61 70 76 78 78
80 82 84 85 88 89 90 91 95

Trang kết quả xổ số Việt Nam

17/08 2022
Giải ĐB 560571
Giải Nhất 76409
Giải Nhì 91711
Giải Ba 59199 48260
Giải Bốn 17064 15918 36881 87364
17398 68905 34051
Giải Năm 7831
Giải Sáu 4297 8195 7072
Giải Bảy 937
Giải Tám 28

Lô tô trực tiếp

05 09 11 18 28 31 37 51 60
64 64 71 72 81 95 97 98 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

17/08 2022
Giải ĐB 982704
Giải Nhất 24361
Giải Nhì 86212
Giải Ba 83555 68846
Giải Bốn 32105 28612 51039 82948
80565 69367 96588
Giải Năm 7131
Giải Sáu 9875 3177 9830
Giải Bảy 530
Giải Tám 68

Lô tô trực tiếp

04 05 12 12 30 30 31 39 46
48 55 61 65 67 68 75 77 88

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/08 2022
Giải ĐB 073974
Giải Nhất 29042
Giải Nhì 09197
Giải Ba 16501 50409
Giải Bốn 95394 88257 01901 40450
49394 67433 19562
Giải Năm 6314
Giải Sáu 6566 6723 4667
Giải Bảy 908
Giải Tám 95

Lô tô trực tiếp

01 01 08 09 14 23 33 42 50
57 62 66 67 74 94 94 95 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/08 2022
Giải ĐB 594884
Giải Nhất 92262
Giải Nhì 27558
Giải Ba 65735 54225
Giải Bốn 35128 87938 12421 66194
99389 31794 18139
Giải Năm 5082
Giải Sáu 5899 2462 1375
Giải Bảy 699
Giải Tám 91

Lô tô trực tiếp

21 25 28 35 38 39 58 62 62
75 82 84 89 91 94 94 99 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/08 2022
Giải ĐB 288238
Giải Nhất 51788
Giải Nhì 69618
Giải Ba 21764 45536
Giải Bốn 29818 47240 21170 02439
27001 99237 72704
Giải Năm 3918
Giải Sáu 9823 1660 7724
Giải Bảy 807
Giải Tám 84

Lô tô trực tiếp

01 04 07 18 18 18 23 24 36
37 38 39 40 60 64 70 84 88

Trang kết quả xổ số Việt Nam

17/08 2022
Giải ĐB 270977
Giải Nhất 20771
Giải Nhì 50106
Giải Ba 86321 14983
Giải Bốn 81650 20856 76543 17898
43267 45536 45360
Giải Năm 1220
Giải Sáu 9960 9271 5399
Giải Bảy 223
Giải Tám 76

Lô tô trực tiếp

06 20 21 23 36 43 50 56 60
60 67 71 71 76 77 83 98 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

17/08 2022
Giải ĐB 308173
Giải Nhất 56782
Giải Nhì 19232
Giải Ba 29388 41597
Giải Bốn 93529 93994 70446 40130
14881 07850 93744
Giải Năm 5873
Giải Sáu 4239 1396 8542
Giải Bảy 376
Giải Tám 87

Lô tô trực tiếp

29 30 32 39 42 44 46 50 73
73 76 81 82 87 88 94 96 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

17/08 2022
Giải ĐB 380271
Giải Nhất 97108
Giải Nhì 15303
Giải Ba 39021 12736
Giải Bốn 42502 91931 17511 96198
65940 24114 61444
Giải Năm 2708
Giải Sáu 8093 0535 6472
Giải Bảy 457
Giải Tám 83

Lô tô trực tiếp

02 03 08 08 11 14 21 31 35
36 40 44 57 71 72 83 93 98
Back to top