Lịch quay
Thống kê
Soi cầu

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/12 2022
Giải ĐB 13454
Giải Nhất 99442
Giải Nhì 86182 23838
Giải Ba 83464 48820 30683
55403 87940 69185
Giải Bốn 9528 9318 0371 6934
Giải Năm 9092 0654 5542
1536 7600 1112
Giải Sáu 360 056 159
Giải Bảy 41 70 91 63

Lô tô trực tiếp

00 03 12 18 20 28 34 36 38
40 41 42 42 54 54 56 59 60
63 64 70 71 82 83 85 91 92

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/12 2022
Giải ĐB 13454
Giải Nhất 99442
Giải Nhì 86182 23838
Giải Ba 83464 48820 30683
55403 87940 69185
Giải Bốn 9528 9318 0371 6934
Giải Năm 9092 0654 5542
1536 7600 1112
Giải Sáu 360 056 159
Giải Bảy 41 70 91 63

Lô tô trực tiếp

00 03 12 18 20 28 34 36 38
40 41 42 42 54 54 56 59 60
63 64 70 71 82 83 85 91 92

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/12 2022
Giải ĐB 323499
Giải Nhất 57955
Giải Nhì 61409
Giải Ba 63217 65117
Giải Bốn 09668 86823 17416 44058
69993 22540 14963
Giải Năm 8022
Giải Sáu 4136 9173 6072
Giải Bảy 802
Giải Tám 16

Lô tô trực tiếp

02 09 16 16 17 17 22 23 36
40 55 58 63 68 72 73 93 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/12 2022
Giải ĐB 338743
Giải Nhất 10643
Giải Nhì 70371
Giải Ba 86226 11971
Giải Bốn 06647 40696 36115 46657
47526 78749 60396
Giải Năm 0102
Giải Sáu 2776 7453 9706
Giải Bảy 152
Giải Tám 08

Lô tô trực tiếp

02 06 08 15 26 26 43 43 47
49 52 53 57 71 71 76 96 96

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/12 2022
Giải ĐB 338743
Giải Nhất 10643
Giải Nhì 70371
Giải Ba 86226 11971
Giải Bốn 06647 40696 36115 46657
47526 78749 60396
Giải Năm 0102
Giải Sáu 2776 7453 9706
Giải Bảy 152
Giải Tám 08

Lô tô trực tiếp

02 06 08 15 26 26 43 43 47
49 52 53 57 71 71 76 96 96

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/12 2022
Giải ĐB 338743
Giải Nhất 10643
Giải Nhì 70371
Giải Ba 86226 11971
Giải Bốn 06647 40696 36115 46657
47526 78749 60396
Giải Năm 0102
Giải Sáu 2776 7453 9706
Giải Bảy 152
Giải Tám 08

Lô tô trực tiếp

02 06 08 15 26 26 43 43 47
49 52 53 57 71 71 76 96 96

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/12 2022
Giải ĐB 962464
Giải Nhất 52303
Giải Nhì 96667
Giải Ba 48331 46910
Giải Bốn 05208 13966 88199 62643
35898 61988 07457
Giải Năm 5998
Giải Sáu 8718 2738 9138
Giải Bảy 635
Giải Tám 46

Lô tô trực tiếp

03 08 10 18 31 35 38 38 43
46 57 64 66 67 88 98 98 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/12 2022
Giải ĐB 962464
Giải Nhất 52303
Giải Nhì 96667
Giải Ba 48331 46910
Giải Bốn 05208 13966 88199 62643
35898 61988 07457
Giải Năm 5998
Giải Sáu 8718 2738 9138
Giải Bảy 635
Giải Tám 46

Lô tô trực tiếp

03 08 10 18 31 35 38 38 43
46 57 64 66 67 88 98 98 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/12 2022
Giải ĐB 478272
Giải Nhất 68453
Giải Nhì 18674
Giải Ba 29764 27305
Giải Bốn 58185 80897 13751 92257
73068 08602 47216
Giải Năm 8600
Giải Sáu 5329 0565 5969
Giải Bảy 507
Giải Tám 53

Lô tô trực tiếp

00 02 05 07 16 29 51 53 53
57 64 65 68 69 72 74 85 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/12 2022
Giải ĐB 078906
Giải Nhất 15211
Giải Nhì 19716
Giải Ba 48676 06444
Giải Bốn 94074 90925 64315 93047
35996 68406 48113
Giải Năm 4750
Giải Sáu 1641 0096 3719
Giải Bảy 790
Giải Tám 80

Lô tô trực tiếp

06 06 11 13 15 16 19 25 41
44 47 50 74 76 80 90 96 96
Back to top