TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

29/09 2022
Giải ĐB 519095
Giải Nhất 00404
Giải Nhì 15550
Giải Ba 16864 60323
Giải Bốn 23955 77215 65121 31602
81337 29749 12915
Giải Năm 3298
Giải Sáu 1570 4652 5476
Giải Bảy 922
Giải Tám 87

Lô tô trực tiếp

02 04 15 15 21 22 23 37 49
50 52 55 64 70 76 87 95 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

29/09 2022
Giải ĐB 200611
Giải Nhất 90998
Giải Nhì 46979
Giải Ba 41349 72956
Giải Bốn 63585 07683 53096 63567
93920 44065 00537
Giải Năm 0115
Giải Sáu 5737 6633 5182
Giải Bảy 914
Giải Tám 63

Lô tô trực tiếp

11 14 15 20 33 37 37 49 56
63 65 67 79 82 83 85 96 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

29/09 2022
Giải ĐB 415740
Giải Nhất 30029
Giải Nhì 42845
Giải Ba 74567 65252
Giải Bốn 43180 43746 06553 49128
35145 39163 32821
Giải Năm 7233
Giải Sáu 8532 4819 4701
Giải Bảy 814
Giải Tám 86

Lô tô trực tiếp

01 14 19 21 28 29 32 33 40
45 45 46 52 53 63 67 80 86

Trang kết quả xổ số Việt Nam

28/09 2022
Giải ĐB 414966
Giải Nhất 01425
Giải Nhì 02742
Giải Ba 78685 25655
Giải Bốn 68769 41279 17914 37665
24716 46824 52755
Giải Năm 6889
Giải Sáu 4653 8401 2971
Giải Bảy 148
Giải Tám 15

Lô tô trực tiếp

01 14 15 16 24 25 42 48 53
55 55 65 66 69 71 79 85 89

Trang kết quả xổ số Việt Nam

28/09 2022
Giải ĐB 221027
Giải Nhất 87288
Giải Nhì 76268
Giải Ba 21097 42566
Giải Bốn 28283 35958 42585 37011
66577 05630 10783
Giải Năm 1721
Giải Sáu 1411 9437 7416
Giải Bảy 071
Giải Tám 72

Lô tô trực tiếp

11 11 16 21 27 30 37 58 66
68 71 72 77 83 83 85 88 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

28/09 2022
Giải ĐB 295730
Giải Nhất 87640
Giải Nhì 26186
Giải Ba 68915 14725
Giải Bốn 17965 78545 24980 13789
61797 08844 15676
Giải Năm 7823
Giải Sáu 3269 9166 6426
Giải Bảy 417
Giải Tám 56

Lô tô trực tiếp

15 17 23 25 26 30 40 44 45
56 65 66 69 76 80 86 89 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

27/09 2022
Giải ĐB 430950
Giải Nhất 88348
Giải Nhì 23316
Giải Ba 69540 18668
Giải Bốn 69458 38927 19578 03197
76339 43274 07530
Giải Năm 2534
Giải Sáu 0328 9282 0148
Giải Bảy 375
Giải Tám 67

Lô tô trực tiếp

16 27 28 30 34 39 40 48 48
50 58 67 68 74 75 78 82 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

27/09 2022
Giải ĐB 949449
Giải Nhất 78207
Giải Nhì 33963
Giải Ba 47400 92008
Giải Bốn 28276 49467 04615 59270
51526 54515 40489
Giải Năm 7767
Giải Sáu 7702 3848 4207
Giải Bảy 381
Giải Tám 55

Lô tô trực tiếp

00 02 07 07 08 15 15 26 48
49 55 63 67 67 70 76 81 89

Trang kết quả xổ số Việt Nam

27/09 2022
Giải ĐB 041409
Giải Nhất 39198
Giải Nhì 56204
Giải Ba 05704 15153
Giải Bốn 75838 95497 98677 18460
58159 73227 31281
Giải Năm 7199
Giải Sáu 8080 4250 4974
Giải Bảy 164
Giải Tám 08

Lô tô trực tiếp

04 04 08 09 27 38 50 53 59
60 64 74 77 80 81 97 98 99
Back to top