TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

29/09 2022
Giải ĐB 519095
Giải Nhất 00404
Giải Nhì 15550
Giải Ba 16864 60323
Giải Bốn 23955 77215 65121 31602
81337 29749 12915
Giải Năm 3298
Giải Sáu 1570 4652 5476
Giải Bảy 922
Giải Tám 87

Lô tô trực tiếp

02 04 15 15 21 22 23 37 49
50 52 55 64 70 76 87 95 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

29/09 2022
Giải ĐB 200611
Giải Nhất 90998
Giải Nhì 46979
Giải Ba 41349 72956
Giải Bốn 63585 07683 53096 63567
93920 44065 00537
Giải Năm 0115
Giải Sáu 5737 6633 5182
Giải Bảy 914
Giải Tám 63

Lô tô trực tiếp

11 14 15 20 33 37 37 49 56
63 65 67 79 82 83 85 96 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

29/09 2022
Giải ĐB 415740
Giải Nhất 30029
Giải Nhì 42845
Giải Ba 74567 65252
Giải Bốn 43180 43746 06553 49128
35145 39163 32821
Giải Năm 7233
Giải Sáu 8532 4819 4701
Giải Bảy 814
Giải Tám 86

Lô tô trực tiếp

01 14 19 21 28 29 32 33 40
45 45 46 52 53 63 67 80 86

Trang kết quả xổ số Việt Nam

28/09 2022
Giải ĐB 414966
Giải Nhất 01425
Giải Nhì 02742
Giải Ba 78685 25655
Giải Bốn 68769 41279 17914 37665
24716 46824 52755
Giải Năm 6889
Giải Sáu 4653 8401 2971
Giải Bảy 148
Giải Tám 15

Lô tô trực tiếp

01 14 15 16 24 25 42 48 53
55 55 65 66 69 71 79 85 89

Trang kết quả xổ số Việt Nam

28/09 2022
Giải ĐB 221027
Giải Nhất 87288
Giải Nhì 76268
Giải Ba 21097 42566
Giải Bốn 28283 35958 42585 37011
66577 05630 10783
Giải Năm 1721
Giải Sáu 1411 9437 7416
Giải Bảy 071
Giải Tám 72

Lô tô trực tiếp

11 11 16 21 27 30 37 58 66
68 71 72 77 83 83 85 88 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

28/09 2022
Giải ĐB 295730
Giải Nhất 87640
Giải Nhì 26186
Giải Ba 68915 14725
Giải Bốn 17965 78545 24980 13789
61797 08844 15676
Giải Năm 7823
Giải Sáu 3269 9166 6426
Giải Bảy 417
Giải Tám 56

Lô tô trực tiếp

15 17 23 25 26 30 40 44 45
56 65 66 69 76 80 86 89 97
Back to top