TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

29/09 2022
Giải ĐB 777677
Giải Nhất 49273
Giải Nhì 00772
Giải Ba 05131 77562
Giải Bốn 51461 42997 77321 15134
86484 25978 74582
Giải Năm 8158
Giải Sáu 2687 9104 4577
Giải Bảy 229
Giải Tám 91

Lô tô trực tiếp

04 21 29 31 34 58 61 62 72
73 77 77 78 82 84 87 91 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

29/09 2022
Giải ĐB 745635
Giải Nhất 04390
Giải Nhì 82332
Giải Ba 23554 05877
Giải Bốn 04543 89481 27583 10426
58732 01091 39750
Giải Năm 6770
Giải Sáu 9763 2252 0237
Giải Bảy 264
Giải Tám 93

Lô tô trực tiếp

26 32 32 35 37 43 50 52 54
63 64 70 77 81 83 90 91 93

Trang kết quả xổ số Việt Nam

29/09 2022
Giải ĐB 544167
Giải Nhất 53124
Giải Nhì 12791
Giải Ba 70147 61044
Giải Bốn 23385 02018 08428 40435
64100 05992 30881
Giải Năm 8302
Giải Sáu 6848 0138 4636
Giải Bảy 938
Giải Tám 00

Lô tô trực tiếp

00 00 02 18 24 28 35 36 38
38 44 47 48 67 81 85 91 92

Trang kết quả xổ số Việt Nam

28/09 2022
Giải ĐB 834582
Giải Nhất 66111
Giải Nhì 09558
Giải Ba 95990 34588
Giải Bốn 80050 44294 31850 28454
51518 37002 18722
Giải Năm 4808
Giải Sáu 1506 2365 5686
Giải Bảy 474
Giải Tám 04

Lô tô trực tiếp

02 04 06 08 11 18 22 50 50
54 58 65 74 82 86 88 90 94

Trang kết quả xổ số Việt Nam

28/09 2022
Giải ĐB 860429
Giải Nhất 55484
Giải Nhì 49629
Giải Ba 24045 83197
Giải Bốn 70888 26477 82988 46857
23757 79711 40233
Giải Năm 5279
Giải Sáu 5701 1724 9672
Giải Bảy 961
Giải Tám 11

Lô tô trực tiếp

01 11 11 24 29 29 33 45 57
57 61 72 77 79 84 88 88 97
Back to top