TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

21/09 2022
Giải ĐB 984745
Giải Nhất 34843
Giải Nhì 13231
Giải Ba 42910 19274
Giải Bốn 15148 31172 60499 71235
92967 45211 30648
Giải Năm 2008
Giải Sáu 5583 4543 1815
Giải Bảy 050
Giải Tám 13

Lô tô trực tiếp

08 10 11 13 15 31 35 43 43
45 48 48 50 67 72 74 83 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/09 2022
Giải ĐB 507708
Giải Nhất 74090
Giải Nhì 56018
Giải Ba 57347 73302
Giải Bốn 50127 28746 51379 10643
71587 83894 61033
Giải Năm 0228
Giải Sáu 7989 1248 2376
Giải Bảy 856
Giải Tám 09

Lô tô trực tiếp

02 08 09 18 27 28 33 43 46
47 48 56 76 79 87 89 90 94

Trang kết quả xổ số Việt Nam

14/09 2022
Giải ĐB 264790
Giải Nhất 66832
Giải Nhì 39669
Giải Ba 97840 33500
Giải Bốn 66600 89403 16411 10708
73745 43825 10280
Giải Năm 9293
Giải Sáu 9840 1306 0461
Giải Bảy 424
Giải Tám 37

Lô tô trực tiếp

00 00 03 06 08 11 24 25 32
37 40 40 45 61 69 80 90 93

Trang kết quả xổ số Việt Nam

11/09 2022
Giải ĐB 906362
Giải Nhất 40530
Giải Nhì 69121
Giải Ba 12968 09384
Giải Bốn 62108 05006 07574 97902
08396 12906 50616
Giải Năm 2491
Giải Sáu 6174 3306 5913
Giải Bảy 525
Giải Tám 98

Lô tô trực tiếp

02 06 06 06 08 13 16 21 25
30 62 68 74 74 84 91 96 98
Back to top