TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

26/09 2022
Giải ĐB 918341
Giải Nhất 97990
Giải Nhì 34380
Giải Ba 49070 40505
Giải Bốn 67057 55106 09588 41565
48165 88663 13659
Giải Năm 3794
Giải Sáu 5298 3764 8961
Giải Bảy 681
Giải Tám 33

Lô tô trực tiếp

05 06 33 41 57 59 61 63 64
65 65 70 80 81 88 90 94 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

25/09 2022
Giải ĐB 404121
Giải Nhất 34744
Giải Nhì 48785
Giải Ba 59408 97425
Giải Bốn 71494 07253 12832 59226
54436 43511 93041
Giải Năm 3425
Giải Sáu 8193 0105 6856
Giải Bảy 207
Giải Tám 67

Lô tô trực tiếp

05 07 08 11 21 25 25 26 32
36 41 44 53 56 67 85 93 94

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/09 2022
Giải ĐB 016494
Giải Nhất 15174
Giải Nhì 88803
Giải Ba 28595 04057
Giải Bốn 17878 81211 39958 82857
99176 91703 40693
Giải Năm 6016
Giải Sáu 9666 3933 1369
Giải Bảy 980
Giải Tám 98

Lô tô trực tiếp

03 03 11 16 33 57 57 58 66
69 74 76 78 80 93 94 95 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/09 2022
Giải ĐB 414556
Giải Nhất 46612
Giải Nhì 55533
Giải Ba 95087 94247
Giải Bốn 40764 19152 44469 59646
06540 96138 96285
Giải Năm 9118
Giải Sáu 6414 6777 9907
Giải Bảy 340
Giải Tám 58

Lô tô trực tiếp

07 12 14 18 33 38 40 40 46
47 52 56 58 64 69 77 85 87
Back to top