Sớ đầu đuôi miền Miền Nam

Thứ 4
23/11/2022

Sóc Trăng

45 - 95

Đồng Nai

91 - 88

Cần Thơ

67 - 40
Thứ 4
16/11/2022

Sóc Trăng

76 - 01

Đồng Nai

89 - 91

Cần Thơ

44 - 91
Thứ 4
09/11/2022

Sóc Trăng

54 - 17

Đồng Nai

87 - 70

Cần Thơ

43 - 48
Thứ 4
02/11/2022

Sóc Trăng

42 - 82

Đồng Nai

15 - 12

Cần Thơ

32 - 62
Thứ 4
26/10/2022

Sóc Trăng

82 - 52

Đồng Nai

09 - 12

Cần Thơ

44 - 97

Xem Thêm

Back to top