Sớ đầu đuôi miền Miền Trung

Chủ nhật
27/11/2022

Kon Tum

92 - 70

Khánh Hòa

78 - 39

60 - 92

60 - 92

Huế

60 - 92
Chủ nhật
20/11/2022

Kon Tum

75 - 74

Khánh Hòa

77 - 02

52 - 80

52 - 80

Huế

52 - 80
Chủ nhật
13/11/2022

Kon Tum

59 - 91

12 - 51

12 - 51

Huế

12 - 51

Khánh Hòa

04 - 41
Chủ nhật
06/11/2022

Kon Tum

64 - 46

26 - 59

26 - 59

Huế

26 - 59

Khánh Hòa

47 - 08
Chủ nhật
30/10/2022

Kon Tum

91 - 13

45 - 25

45 - 25

Huế

45 - 25

Khánh Hòa

25 - 76

Xem Thêm

Back to top