Sớ đầu đuôi miền Miền Trung

Thứ 7
26/11/2022

Quảng Ngãi

97 - 83

Đà Nẵng

41 - 36
Thứ 7
19/11/2022

Quảng Ngãi

65 - 45

Đà Nẵng

30 - 91
Thứ 7
12/11/2022

Quảng Ngãi

83 - 10

Đà Nẵng

51 - 52
Thứ 7
05/11/2022

Quảng Ngãi

99 - 10

Đà Nẵng

39 - 57
Thứ 7
29/10/2022

Quảng Ngãi

17 - 84

Đà Nẵng

82 - 59

Xem Thêm

Back to top