Sớ đầu đuôi miền Miền Trung

Thứ 5
29/09/2022

Quảng Trị

77 - 91

Quảng Bình

35 - 93

Bình Định

67 - 00
Thứ 4
28/09/2022

Khánh Hòa

82 - 04

Đà Nẵng

29 - 11
Thứ 3
27/09/2022

Quảng Nam

62 - 13

Đăk Lăk

19 - 16
Thứ 2
26/09/2022

41 - 33

41 - 33

Huế

41 - 33

Phú Yên

07 - 56
Chủ nhật
25/09/2022

Kon Tum

73 - 73

21 - 67

21 - 67

Huế

21 - 67

Khánh Hòa

24 - 33
Thứ 7
24/09/2022

Quảng Ngãi

74 - 72

Đà Nẵng

92 - 07
Thứ 6
23/09/2022

Gia Lai

94 - 01

Ninh Thuận

60 - 92
Thứ 5
22/09/2022

Quảng Trị

66 - 16

Quảng Bình

04 - 00

Bình Định

42 - 18
Thứ 4
21/09/2022

Khánh Hòa

45 - 13

Đà Nẵng

66 - 60
Thứ 3
20/09/2022

Quảng Nam

31 - 08

Đăk Lăk

58 - 07
Thứ 2
19/09/2022

94 - 98

94 - 98

Huế

94 - 98

Phú Yên

73 - 03
Chủ nhật
18/09/2022

Kon Tum

86 - 67

Khánh Hòa

08 - 09

56 - 58

56 - 58

Huế

56 - 58
Thứ 7
17/09/2022

Quảng Ngãi

59 - 53

Đà Nẵng

09 - 57
Thứ 6
16/09/2022

Gia Lai

13 - 57

Ninh Thuận

52 - 76
Thứ 5
15/09/2022

Quảng Trị

61 - 56

Quảng Bình

55 - 24

Bình Định

12 - 31
Thứ 4
14/09/2022

Khánh Hòa

90 - 37

Đà Nẵng

51 - 78
Thứ 3
13/09/2022

Quảng Nam

39 - 21

Đăk Lăk

82 - 03
Thứ 2
12/09/2022

Phú Yên

93 - 87

29 - 04

29 - 04

Huế

29 - 04
Chủ nhật
11/09/2022

Kon Tum

11 - 23

Khánh Hòa

62 - 98

55 - 04

55 - 04

Huế

55 - 04
Thứ 7
10/09/2022

Quảng Ngãi

00 - 55

Đà Nẵng

67 - 33
Thứ 6
09/09/2022

Ninh Thuận

40 - 59

Gia Lai

31 - 75
Thứ 5
08/09/2022

Quảng Trị

76 - 54

Quảng Bình

09 - 93

Bình Định

87 - 36
Thứ 4
07/09/2022

Khánh Hòa

39 - 58

Đà Nẵng

22 - 95
Thứ 3
06/09/2022

Quảng Nam

68 - 90

Đăk Lăk

85 - 03
Thứ 2
05/09/2022

Phú Yên

48 - 45

58 - 05

58 - 05

Huế

58 - 05
Chủ nhật
04/09/2022

Kon Tum

22 - 21

Khánh Hòa

30 - 61

15 - 99

15 - 99

Huế

15 - 99
Thứ 7
03/09/2022

Quảng Ngãi

57 - 86

Đà Nẵng

88 - 06
Thứ 6
02/09/2022

Gia Lai

90 - 81

Ninh Thuận

88 - 11
Thứ 5
01/09/2022

Quảng Trị

20 - 59

Quảng Bình

71 - 63

Bình Định

89 - 38
Thứ 4
31/08/2022

Khánh Hòa

87 - 00

Đà Nẵng

53 - 36
Thứ 3
30/08/2022

Quảng Nam

32 - 92

Đăk Lăk

84 - 36
Thứ 2
29/08/2022

Phú Yên

95 - 94

86 - 97

86 - 97

Huế

86 - 97
Chủ nhật
28/08/2022

Kon Tum

93 - 04

Khánh Hòa

24 - 51

52 - 28

52 - 28

Huế

52 - 28
Thứ 7
27/08/2022

Quảng Ngãi

48 - 22

Đà Nẵng

37 - 37
Thứ 6
26/08/2022

Ninh Thuận

50 - 10

Gia Lai

46 - 32
Thứ 5
25/08/2022

Quảng Trị

19 - 53

Quảng Bình

67 - 95

Bình Định

71 - 96

Xem Thêm

Back to top