Tìm kiếm giấc mơ
Giải mộng lô đề
STT Giấc mơ Bộ số
1 Cháo lòng 49 - 97
2 Dùng lửa đốt súc vật 48
3 Người đầy bùn 32 - 86
4 Tính tiền nhầm 39 - 72
5 Ăn chuối 34 - 64
6 Chấy đầy đầu 57 - 59
7 Đứng trên mái nhà 46 - 64
8 Người đẻ khó 91
9 39 - 72 07 - 65 - 88
10 Ăn cỗ 93 - 67
11 Cháy đồ điện 77 - 78 - 79
12 Được bạc 82
13 Người đòi nợ 92 - 12
14 Tình tứ nói chuyện 34
15 Ăn cơm 74 - 85
16 Cháy đống rơm 17 - 71 - 27 - 72
17 Được của 53 - 78 - 80
18 Người già đến 56 - 86
19 Tình tứ 64 - 74 - 84
20 Ăn củ đậu 38 - 39
21 Chảy máu 08 - 19 - 29 - 69
22 Được thưởng 82 - 32
23 Người khó đẻ 91
24 Tờ báo 49 - 98
25 Ăn hàng 03 - 04 - 52 - 19
Back to top