Tìm kiếm giấc mơ
Giải mộng lô đề
STT Giấc mơ Bộ số
1 Cháy nhà 05 - 43 - 67
2 Được tiền chia hai 05 - 50
3 Người mẹ tốt 01 - 22 - 41
4 Tờ giấy 89 - 39
5 Ăn hoa quả 84 - 68
6 Chấy rận 79 - 84 - 02
7 Được tiền 08 - 78
8 Người mù 62 - 82 - 68
9 Tòa án 39 - 04
10 Ăn khoai 75 - 85 - 58
11 Chém chuột 92
12 Được vàng 01 - 10 - 15 - 75
13 Người nhà ma nhập 67 - 87 - 97
14 Trắng hồng 24 - 84
15 Ăn no quá 95 - 79
16 Chém nhau 17 - 37 - 77
17 Đuổi bắt 15 - 57 - 72
18 Người rủ đánh bạc 71
19 Tranh 04 - 48 - 85
20 Ăn thịt mèo 19 - 91
21 Chén to 94 - 95
22 Dương vật 21 - 12 - 51
23 Người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63 - 68 - 64
24 Trâu rừng 83 - 63
25 Ăn thịt người 83 - 85
Back to top