Thống kê theo miền
Xem thống kê
Xem thống kê Gan cực đại trong 6 tháng gần nhất theo miền, 2 số cuối của kết quả (ví dụ: 08 hoặc 18, 28, …) và kiểu tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê Gan cực đại dãy số 00 theo xổ số Truyền thống
Gan Cực Đại 15 Lần quay liên tiếp không xuất hiện.
Từ Ngày 07-10-2022 Đến Ngày 14-10-2022
Số 00 xuất hiện lần cuối vào ngày 12-12-2022 cho đến 13-12-2022 là 3 lần quay
Thống kê - xổ số
Back to top