Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê Gan cực đại trong 6 tháng gần nhất theo tỉnh, 2 số cuối của kết quả (ví dụ: 08 hoặc 18, 28, …) và kiểu tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê Gan cực đại dãy số 05 theo xổ số Truyền Thống
Gan Cực Đại 17 Lần quay liên tiếp không xuất hiện.
Từ Ngày 14-11-2022 Đến Ngày 30-11-2022
Số 05 xuất hiện lần cuối vào ngày 02-12-2022 cho đến 13-12-2022 là 12 lần quay
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top