Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê Gan cực đại trong 6 tháng gần nhất theo tỉnh, 2 số cuối của kết quả (ví dụ: 08 hoặc 18, 28, …) và kiểu tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê Gan cực đại dãy số 14 theo xổ số Truyền Thống
Gan Cực Đại 20 Lần quay liên tiếp không xuất hiện.
Từ Ngày 24-11-2022 Đến Ngày 13-12-2022
Số 14 xuất hiện lần cuối vào ngày 24-11-2022 cho đến 13-12-2022 là 20 lần quay
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top