Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê Gan cực đại trong 6 tháng gần nhất theo tỉnh, 2 số cuối của kết quả (ví dụ: 08 hoặc 18, 28, …) và kiểu tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê Gan cực đại dãy số 17 theo xổ số Truyền Thống
Gan Cực Đại 16 Lần quay liên tiếp không xuất hiện.
Từ Ngày 12-11-2022 Đến Ngày 27-11-2022
Số 17 xuất hiện lần cuối vào ngày 01-12-2022 cho đến 13-12-2022 là 13 lần quay
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top