Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê Gan cực đại trong 6 tháng gần nhất theo tỉnh, 2 số cuối của kết quả (ví dụ: 08 hoặc 18, 28, …) và kiểu tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê Gan cực đại dãy số 39 theo xổ số Truyền Thống
Gan Cực Đại 19 Lần quay liên tiếp không xuất hiện.
Từ Ngày 25-11-2022 Đến Ngày 13-12-2022
Số 39 xuất hiện lần cuối vào ngày 25-11-2022 cho đến 13-12-2022 là 19 lần quay
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top