Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê Gan cực đại trong 6 tháng gần nhất theo tỉnh, 2 số cuối của kết quả (ví dụ: 08 hoặc 18, 28, …) và kiểu tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê Gan cực đại dãy số 40 theo xổ số Truyền Thống
Gan Cực Đại 14 Lần quay liên tiếp không xuất hiện.
Từ Ngày 18-11-2022 Đến Ngày 01-12-2022
Số 40 xuất hiện lần cuối vào ngày 10-12-2022 cho đến 13-12-2022 là 4 lần quay
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top