Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê Gan cực đại trong 6 tháng gần nhất theo tỉnh, 2 số cuối của kết quả (ví dụ: 08 hoặc 18, 28, …) và kiểu tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê Gan cực đại dãy số 73 theo xổ số Truyền Thống
Gan Cực Đại 39 Lần quay liên tiếp không xuất hiện.
Từ Ngày 06-09-2022 Đến Ngày 14-10-2022
Số 73 xuất hiện lần cuối vào ngày 29-11-2022 cho đến 05-12-2022 là 7 lần quay
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top