Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê Gan cực đại trong 6 tháng gần nhất theo tỉnh, 2 số cuối của kết quả (ví dụ: 08 hoặc 18, 28, …) và kiểu tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê Gan cực đại dãy số 92 theo xổ số Truyền Thống
Gan Cực Đại 9 Lần quay liên tiếp không xuất hiện.
Từ Ngày 26-11-2022 Đến Ngày 04-12-2022
Số 92 xuất hiện lần cuối vào ngày 10-12-2022 cho đến 13-12-2022 là 4 lần quay
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top