Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 00 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
11-12-2022
Giải Ba: 55493 - 80570 - 20785 - 24213 - 42782 - 51900
Truyền Thống
05-12-2022
Giải Năm: 9092 - 0654 - 5542 - 1536 - 7600 - 1112
Truyền Thống
28-11-2022
Giải Năm: 8207 - 5400 - 1972 - 6506 - 6648 - 3190
Truyền Thống
25-11-2022
Giải Nhất: 77300
Truyền Thống
25-11-2022
Giải Bốn: 2846 - 6365 - 7000 - 8638
Truyền Thống
21-11-2022
Giải Bốn: 7508 - 4247 - 6600 - 5785
Truyền Thống
19-11-2022
Giải Năm: 7103 - 3066 - 7100 - 3883 - 3329 - 8520
Truyền Thống
17-11-2022
Giải Nhất: 49100
Truyền Thống
17-11-2022
Giải Bốn: 7831 - 5315 - 1200 - 5855
Truyền Thống
07-11-2022
Giải Năm: 6534 - 5000 - 0270 - 1134 - 8572 - 5462
Truyền Thống
02-11-2022
Giải Nhất: 84000
Truyền Thống
31-10-2022
Giải Năm: 3809 - 4301 - 2221 - 5368 - 4658 - 2400
Truyền Thống
26-10-2022
Giải Ba: 07740 - 49662 - 70500 - 03869 - 52571 - 78536
Truyền Thống
26-10-2022
Giải Năm: 5000 - 5455 - 1295 - 4611 - 9213 - 8568
Truyền Thống
21-10-2022
Giải ĐB: 50000
Truyền Thống
17-10-2022
Giải Năm: 3465 - 7671 - 0654 - 6944 - 4800 - 3828
Truyền Thống
15-10-2022
Giải Ba: 41367 - 91030 - 88995 - 83073 - 74966 - 09400
Truyền Thống
07-10-2022
Giải Bốn: 2600 - 9426 - 3762 - 4148
Truyền Thống
30-09-2022
Giải Bốn: 5102 - 9000 - 1506 - 9324
Truyền Thống
23-09-2022
Giải Ba: 69170 - 12911 - 94608 - 26376 - 57000 - 53326
Truyền Thống
17-09-2022
Giải Ba: 74363 - 31000 - 98734 - 25095 - 92211 - 67172
Truyền Thống
14-09-2022
Giải Năm: 7903 - 9567 - 1600 - 2103 - 4654 - 3565
Truyền Thống
07-09-2022
Giải Năm: 1922 - 6900 - 2163 - 1338 - 6990 - 7333
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Ba: 40800 - 37871 - 20859 - 72800 - 54653 - 88845
Truyền Thống
02-09-2022
Giải Năm: 2750 - 0335 - 6575 - 3757 - 2714 - 9100
Truyền Thống
27-08-2022
Giải Nhất: 36200
Truyền Thống
25-08-2022
Giải Năm: 5500 - 3252 - 4260 - 9739 - 5644 - 8974
Truyền Thống
24-08-2022
Giải Năm: 0695 - 7243 - 3800 - 3310 - 3605 - 3625
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Ba: 30974 - 87817 - 00516 - 93800 - 35859 - 72718
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top