Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 01 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
08-12-2022
Giải Bốn: 1292 - 5744 - 5801 - 5195
Truyền Thống
04-12-2022
Giải Nhì: 18783 - 39801
Truyền Thống
03-12-2022
Giải Bốn: 4445 - 4301 - 8703 - 0762
Truyền Thống
02-12-2022
Giải Nhì: 99501 - 75640
Truyền Thống
27-11-2022
Giải Năm: 3832 - 8408 - 2046 - 5486 - 7182 - 2401
Truyền Thống
01-11-2022
Giải Nhì: 83301 - 41034
Truyền Thống
31-10-2022
Giải Năm: 3809 - 4301 - 2221 - 5368 - 4658 - 2400
Truyền Thống
30-10-2022
Giải Năm: 2444 - 2208 - 4446 - 9082 - 9943 - 0001
Truyền Thống
29-10-2022
Giải Năm: 4544 - 4577 - 0501 - 9448 - 2360 - 9207
Truyền Thống
24-10-2022
Giải Nhì: 24301 - 13680
Truyền Thống
17-10-2022
Giải Nhì: 41401 - 55659
Truyền Thống
15-10-2022
Giải Bốn: 3001 - 0497 - 3257 - 6858
Truyền Thống
07-10-2022
Giải Ba: 30301 - 11715 - 75441 - 91042 - 10694 - 00556
Truyền Thống
03-10-2022
Giải Ba: 47655 - 30419 - 12277 - 98801 - 28492 - 67966
Truyền Thống
01-10-2022
Giải Bốn: 0901 - 2079 - 7938 - 4045
Truyền Thống
26-09-2022
Giải Ba: 32501 - 94496 - 09495 - 19650 - 16988 - 69377
Truyền Thống
25-09-2022
Giải Năm: 3701 - 6434 - 4520 - 4327 - 6864 - 4674
Truyền Thống
21-09-2022
Giải Ba: 57514 - 55801 - 03094 - 14585 - 30266 - 70855
Truyền Thống
13-09-2022
Giải Bốn: 7684 - 5001 - 9636 - 8397
Truyền Thống
02-09-2022
Giải Ba: 23213 - 94611 - 93054 - 99001 - 36062 - 64565
Truyền Thống
29-08-2022
Giải Ba: 11467 - 84675 - 61952 - 95607 - 14201 - 55425
Truyền Thống
25-08-2022
Giải Bốn: 5364 - 0801 - 3433 - 1535
Truyền Thống
09-08-2022
Giải Ba: 72014 - 12353 - 22770 - 77701 - 09071 - 86478
Truyền Thống
05-08-2022
Giải Năm: 5811 - 7088 - 8901 - 1847 - 2888 - 9731
Truyền Thống
04-08-2022
Giải Bốn: 2894 - 4553 - 2442 - 6401
Truyền Thống
04-08-2022
Giải Năm: 3139 - 6062 - 4573 - 1868 - 9701 - 0743
Truyền Thống
03-08-2022
Giải Bốn: 9148 - 3426 - 1501 - 7519
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top