Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 03 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 29/09/2022
Truyền Thống
21-09-2022
Giải Năm: 5136 - 4603 - 1640 - 7743 - 5004 - 9439
Truyền Thống
18-09-2022
Giải Nhất: 36603
Truyền Thống
14-09-2022
Giải Năm: 7903 - 9567 - 1600 - 2103 - 4654 - 3565
Truyền Thống
13-09-2022
Giải Năm: 9117 - 6829 - 9603 - 5470 - 7539 - 1013
Truyền Thống
10-09-2022
Giải Năm: 0003 - 1179 - 3370 - 0816 - 9711 - 1183
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Năm: 1811 - 4985 - 1123 - 8003 - 0173 - 1572
Truyền Thống
04-09-2022
Giải Bốn: 3603 - 3588 - 6843 - 4166
Truyền Thống
31-08-2022
Giải Ba: 12922 - 10803 - 93157 - 74468 - 19809 - 02943
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Ba: 63705 - 25369 - 96438 - 09380 - 80303 - 46713
Truyền Thống
21-08-2022
Giải Ba: 89056 - 21014 - 36003 - 72222 - 19982 - 43232
Truyền Thống
20-08-2022
Giải Ba: 32250 - 16424 - 42617 - 56575 - 82534 - 14503
Truyền Thống
19-08-2022
Giải ĐB: 75303
Truyền Thống
17-08-2022
Giải Bốn: 7884 - 5634 - 5103 - 8078
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Năm: 5803 - 4206 - 1658 - 8429 - 7592 - 1323
Truyền Thống
02-08-2022
Giải Năm: 5511 - 1170 - 1403 - 4791 - 6830 - 1185
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top