Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 04 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
29-11-2022
Giải Bốn: 5221 - 4873 - 4295 - 6204
Truyền Thống
21-11-2022
Giải Năm: 7051 - 9777 - 2130 - 6304 - 7143 - 3659
Truyền Thống
20-11-2022
Giải Ba: 53876 - 08026 - 67336 - 03704 - 43408 - 16903
Truyền Thống
19-11-2022
Giải Ba: 50362 - 71673 - 07004 - 46603 - 14867 - 67353
Truyền Thống
15-11-2022
Giải Năm: 2704 - 2016 - 1614 - 0178 - 3411 - 3799
Truyền Thống
04-11-2022
Giải Bốn: 4804 - 6242 - 8365 - 5083
Truyền Thống
01-11-2022
Giải Bốn: 2523 - 8243 - 8504 - 6873
Truyền Thống
30-10-2022
Giải Ba: 53704 - 12738 - 54587 - 09805 - 82578 - 04521
Truyền Thống
27-10-2022
Giải ĐB: 89604
Truyền Thống
25-10-2022
Giải ĐB: 50604
Truyền Thống
20-10-2022
Giải Ba: 77719 - 50004 - 40691 - 31858 - 54368 - 81032
Truyền Thống
12-10-2022
Giải Năm: 0031 - 1635 - 8745 - 0326 - 2604 - 0686
Truyền Thống
11-10-2022
Giải Năm: 9585 - 5644 - 4377 - 4978 - 8404 - 9769
Truyền Thống
08-10-2022
Giải Bốn: 1804 - 6793 - 2893 - 8197
Truyền Thống
05-10-2022
Giải Ba: 72726 - 62831 - 85711 - 88004 - 51568 - 54046
Truyền Thống
01-10-2022
Giải Nhất: 13904
Truyền Thống
30-09-2022
Giải Năm: 0882 - 3728 - 9426 - 5396 - 8504 - 7262
Truyền Thống
21-09-2022
Giải Năm: 5136 - 4603 - 1640 - 7743 - 5004 - 9439
Truyền Thống
19-09-2022
Giải Năm: 7124 - 9884 - 5639 - 3108 - 6204 - 5861
Truyền Thống
18-09-2022
Giải Nhì: 09941 - 58304
Truyền Thống
12-09-2022
Giải Ba: 99851 - 03123 - 34167 - 27971 - 32321 - 04504
Truyền Thống
04-09-2022
Giải Ba: 85149 - 89326 - 71871 - 17117 - 93037 - 84404
Truyền Thống
31-08-2022
Giải Bốn: 4604 - 4066 - 6122 - 8234
Truyền Thống
28-08-2022
Giải Năm: 7981 - 5798 - 9718 - 8950 - 1299 - 9004
Truyền Thống
27-08-2022
Giải Ba: 68220 - 33704 - 41987 - 58944 - 17845 - 22571
Truyền Thống
16-08-2022
Giải ĐB: 05904
Truyền Thống
14-08-2022
Giải Ba: 96299 - 28353 - 21524 - 76131 - 26295 - 69804
Truyền Thống
07-08-2022
Giải Nhất: 00604
Truyền Thống
06-08-2022
Giải Ba: 61504 - 82910 - 88725 - 81307 - 14382 - 76821
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top