Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 05 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
02-12-2022
Giải Ba: 90238 - 78005 - 60888 - 31380 - 35565 - 56202
Truyền Thống
02-12-2022
Giải Năm: 2378 - 8893 - 3460 - 6591 - 5205 - 9778
Truyền Thống
01-12-2022
Giải Bốn: 7236 - 6255 - 7117 - 5805
Truyền Thống
14-11-2022
Giải Bốn: 6421 - 8306 - 4577 - 6605
Truyền Thống
13-11-2022
Giải ĐB: 96305
Truyền Thống
13-11-2022
Giải Năm: 9028 - 0798 - 6142 - 5181 - 3005 - 0430
Truyền Thống
09-11-2022
Giải Ba: 84523 - 77290 - 28378 - 00860 - 06188 - 76005
Truyền Thống
06-11-2022
Giải Ba: 96328 - 05336 - 86498 - 22305 - 92542 - 92511
Truyền Thống
01-11-2022
Giải Năm: 6666 - 0003 - 6305 - 9126 - 5239 - 8233
Truyền Thống
30-10-2022
Giải Ba: 53704 - 12738 - 54587 - 09805 - 82578 - 04521
Truyền Thống
27-10-2022
Giải Bốn: 0405 - 1015 - 0053 - 2692
Truyền Thống
23-10-2022
Giải Nhất: 17105
Truyền Thống
21-10-2022
Giải Bốn: 4981 - 5705 - 4473 - 2457
Truyền Thống
14-10-2022
Giải Ba: 54267 - 19205 - 53894 - 86391 - 87598 - 37568
Truyền Thống
09-10-2022
Giải Năm: 6187 - 9081 - 2928 - 1916 - 6109 - 1605
Truyền Thống
28-09-2022
Giải Bốn: 9513 - 1650 - 8588 - 6805
Truyền Thống
23-09-2022
Giải Bốn: 3605 - 3596 - 2870 - 5392
Truyền Thống
15-09-2022
Giải Nhất: 95705
Truyền Thống
13-09-2022
Giải Ba: 59555 - 55905 - 20167 - 47278 - 21686 - 14131
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Nhất: 24105
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Ba: 63705 - 25369 - 96438 - 09380 - 80303 - 46713
Truyền Thống
26-08-2022
Giải Năm: 8156 - 7005 - 8893 - 7464 - 5566 - 9131
Truyền Thống
24-08-2022
Giải Năm: 0695 - 7243 - 3800 - 3310 - 3605 - 3625
Truyền Thống
20-08-2022
Giải Năm: 1622 - 6905 - 7172 - 9074 - 9707 - 8435
Truyền Thống
13-08-2022
Giải Ba: 71646 - 95478 - 96243 - 76243 - 78047 - 19705
Truyền Thống
10-08-2022
Giải Nhì: 15689 - 40605
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top