Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 05 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 29/09/2022
Truyền Thống
28-09-2022
Giải Bốn: 9513 - 1650 - 8588 - 6805
Truyền Thống
23-09-2022
Giải Bốn: 3605 - 3596 - 2870 - 5392
Truyền Thống
15-09-2022
Giải Nhất: 95705
Truyền Thống
13-09-2022
Giải Ba: 59555 - 55905 - 20167 - 47278 - 21686 - 14131
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Nhất: 24105
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Ba: 63705 - 25369 - 96438 - 09380 - 80303 - 46713
Truyền Thống
26-08-2022
Giải Năm: 8156 - 7005 - 8893 - 7464 - 5566 - 9131
Truyền Thống
24-08-2022
Giải Năm: 0695 - 7243 - 3800 - 3310 - 3605 - 3625
Truyền Thống
20-08-2022
Giải Năm: 1622 - 6905 - 7172 - 9074 - 9707 - 8435
Truyền Thống
13-08-2022
Giải Ba: 71646 - 95478 - 96243 - 76243 - 78047 - 19705
Truyền Thống
10-08-2022
Giải Nhì: 15689 - 40605
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top