Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 06 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
01-12-2022
Giải Năm: 6024 - 4076 - 7706 - 6242 - 5151 - 5198
Truyền Thống
28-11-2022
Giải Năm: 8207 - 5400 - 1972 - 6506 - 6648 - 3190
Truyền Thống
23-11-2022
Giải Nhì: 42006 - 45431
Truyền Thống
15-11-2022
Giải ĐB: 91006
Truyền Thống
14-11-2022
Giải Ba: 09206 - 10621 - 79349 - 82053 - 44176 - 51792
Truyền Thống
14-11-2022
Giải Bốn: 6421 - 8306 - 4577 - 6605
Truyền Thống
10-11-2022
Giải Ba: 04061 - 27766 - 63457 - 55406 - 80996 - 71332
Truyền Thống
06-11-2022
Giải Năm: 9261 - 8406 - 8891 - 8795 - 0587 - 6651
Truyền Thống
01-11-2022
Giải Ba: 78478 - 01506 - 61824 - 21864 - 19460 - 97709
Truyền Thống
04-10-2022
Giải Ba: 46888 - 13051 - 20406 - 85739 - 07528 - 63266
Truyền Thống
03-10-2022
Giải Năm: 4135 - 4435 - 8511 - 6451 - 6270 - 0406
Truyền Thống
30-09-2022
Giải Bốn: 5102 - 9000 - 1506 - 9324
Truyền Thống
15-09-2022
Giải Bốn: 6606 - 8058 - 1050 - 3792
Truyền Thống
10-09-2022
Giải Ba: 21437 - 09706 - 21647 - 65512 - 61974 - 19816
Truyền Thống
09-09-2022
Giải Năm: 9155 - 7143 - 8319 - 1406 - 5014 - 2761
Truyền Thống
08-09-2022
Giải Năm: 4529 - 5787 - 8580 - 7087 - 6706 - 7842
Truyền Thống
01-09-2022
Giải Năm: 2093 - 4220 - 1206 - 7177 - 8083 - 7727
Truyền Thống
27-08-2022
Giải Năm: 5725 - 7563 - 8458 - 2106 - 0422 - 9373
Truyền Thống
21-08-2022
Giải Bốn: 5056 - 5006 - 6540 - 2620
Truyền Thống
16-08-2022
Giải Bốn: 2899 - 1421 - 4333 - 6106
Truyền Thống
13-08-2022
Giải ĐB: 40306
Truyền Thống
12-08-2022
Giải Ba: 83289 - 82224 - 72392 - 74037 - 55906 - 71697
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Năm: 5803 - 4206 - 1658 - 8429 - 7592 - 1323
Truyền Thống
04-08-2022
Giải Nhì: 07770 - 83906
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top