Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 09 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
13-12-2022
Giải Ba: 45035 - 53209 - 70402 - 84359 - 40588 - 25171
Truyền Thống
09-12-2022
Giải Nhất: 04009
Truyền Thống
03-12-2022
Giải Nhì: 03009 - 83557
Truyền Thống
20-11-2022
Giải Năm: 8409 - 7739 - 0074 - 9074 - 0573 - 6822
Truyền Thống
15-11-2022
Giải Ba: 83780 - 71776 - 83219 - 79310 - 25559 - 28409
Truyền Thống
09-11-2022
Giải Năm: 8856 - 4721 - 1409 - 3307 - 7321 - 9251
Truyền Thống
04-11-2022
Giải Ba: 95923 - 60377 - 00576 - 91314 - 57428 - 49409
Truyền Thống
01-11-2022
Giải Ba: 78478 - 01506 - 61824 - 21864 - 19460 - 97709
Truyền Thống
31-10-2022
Giải Năm: 3809 - 4301 - 2221 - 5368 - 4658 - 2400
Truyền Thống
27-10-2022
Giải Năm: 7045 - 0058 - 5559 - 3807 - 9109 - 1859
Truyền Thống
23-10-2022
Giải Bốn: 6546 - 9861 - 9809 - 6677
Truyền Thống
09-10-2022
Giải Năm: 6187 - 9081 - 2928 - 1916 - 6109 - 1605
Truyền Thống
08-10-2022
Giải ĐB: 94309
Truyền Thống
04-10-2022
Giải Năm: 1174 - 6209 - 5150 - 8436 - 2640 - 6544
Truyền Thống
25-09-2022
Giải ĐB: 59509
Truyền Thống
24-09-2022
Giải Ba: 67243 - 04747 - 99009 - 14386 - 47068 - 86540
Truyền Thống
24-09-2022
Giải Năm: 0386 - 8686 - 5211 - 9162 - 0166 - 5909
Truyền Thống
12-09-2022
Giải Nhất: 93409
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Năm: 7617 - 3249 - 4218 - 7009 - 3163 - 8093
Truyền Thống
08-09-2022
Giải Nhì: 27509 - 34830
Truyền Thống
31-08-2022
Giải Ba: 12922 - 10803 - 93157 - 74468 - 19809 - 02943
Truyền Thống
12-08-2022
Giải Năm: 1169 - 0666 - 5630 - 9231 - 9050 - 2909
Truyền Thống
07-08-2022
Giải Nhì: 25509 - 78144
Truyền Thống
07-08-2022
Giải Bốn: 8759 - 8509 - 1662 - 6999
Truyền Thống
06-08-2022
Giải Nhì: 71609 - 86446
Truyền Thống
03-08-2022
Giải Ba: 55527 - 82314 - 77309 - 06574 - 24773 - 18642
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top