Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 16 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
18-11-2022
Giải Nhì: 75381 - 94816
Truyền Thống
17-11-2022
Giải Năm: 6879 - 2316 - 2395 - 2324 - 0407 - 8819
Truyền Thống
15-11-2022
Giải Năm: 2704 - 2016 - 1614 - 0178 - 3411 - 3799
Truyền Thống
31-10-2022
Giải Bốn: 8316 - 6968 - 2547 - 3315
Truyền Thống
25-10-2022
Giải Nhì: 82308 - 14716
Truyền Thống
20-10-2022
Giải Năm: 3670 - 4516 - 1189 - 0214 - 4497 - 1524
Truyền Thống
11-10-2022
Giải Ba: 32150 - 21246 - 33161 - 72244 - 89650 - 11416
Truyền Thống
09-10-2022
Giải Năm: 6187 - 9081 - 2928 - 1916 - 6109 - 1605
Truyền Thống
18-09-2022
Giải Ba: 25494 - 16326 - 17346 - 02170 - 77335 - 45416
Truyền Thống
16-09-2022
Giải Nhất: 90716
Truyền Thống
10-09-2022
Giải Ba: 21437 - 09706 - 21647 - 65512 - 61974 - 19816
Truyền Thống
10-09-2022
Giải Năm: 0003 - 1179 - 3370 - 0816 - 9711 - 1183
Truyền Thống
06-09-2022
Giải ĐB: 44816
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Bốn: 7816 - 1527 - 1194 - 7121
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Năm: 5920 - 9616 - 0916 - 7933 - 1269 - 6917
Truyền Thống
01-09-2022
Giải Nhì: 68416 - 20989
Truyền Thống
01-09-2022
Giải Bốn: 5838 - 2680 - 0316 - 1899
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Ba: 30974 - 87817 - 00516 - 93800 - 35859 - 72718
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Bốn: 9816 - 5220 - 5935 - 3029
Truyền Thống
21-08-2022
Giải Năm: 8936 - 4822 - 8413 - 4090 - 5858 - 3016
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top