Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 18 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
07-12-2022
Giải Ba: 89918 - 12526 - 46158 - 15673 - 55054 - 04465
Truyền Thống
06-12-2022
Giải Ba: 36043 - 76178 - 78033 - 76510 - 11583 - 97318
Truyền Thống
05-12-2022
Giải Bốn: 9528 - 9318 - 0371 - 6934
Truyền Thống
03-12-2022
Giải Năm: 2533 - 2480 - 0463 - 3518 - 3588 - 8849
Truyền Thống
24-11-2022
Giải Nhì: 25318 - 92214
Truyền Thống
20-11-2022
Giải Bốn: 2018 - 8532 - 3564 - 2072
Truyền Thống
07-11-2022
Giải Bốn: 5040 - 9608 - 2848 - 8618
Truyền Thống
21-10-2022
Giải Năm: 7949 - 4076 - 4318 - 6437 - 1640 - 7878
Truyền Thống
20-10-2022
Giải Nhì: 53025 - 07718
Truyền Thống
19-10-2022
Giải Bốn: 8789 - 3529 - 4582 - 6318
Truyền Thống
16-10-2022
Giải Ba: 95676 - 16955 - 95218 - 07214 - 56949 - 85631
Truyền Thống
10-10-2022
Giải ĐB: 71218
Truyền Thống
04-10-2022
Giải Nhì: 35872 - 32518
Truyền Thống
25-09-2022
Giải Bốn: 1818 - 5842 - 0140 - 4657
Truyền Thống
15-09-2022
Giải Ba: 37527 - 77157 - 47318 - 04777 - 03121 - 08569
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Năm: 7617 - 3249 - 4218 - 7009 - 3163 - 8093
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Ba: 10102 - 00373 - 21645 - 96634 - 97458 - 95218
Truyền Thống
31-08-2022
Giải Năm: 2856 - 7313 - 6418 - 8548 - 6098 - 1198
Truyền Thống
28-08-2022
Giải Năm: 7981 - 5798 - 9718 - 8950 - 1299 - 9004
Truyền Thống
26-08-2022
Giải Ba: 11829 - 85952 - 33618 - 51263 - 45682 - 75002
Truyền Thống
25-08-2022
Giải Ba: 87818 - 27183 - 80085 - 51167 - 33296 - 77942
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Ba: 30974 - 87817 - 00516 - 93800 - 35859 - 72718
Truyền Thống
12-08-2022
Giải Bốn: 8776 - 4418 - 7445 - 8959
Truyền Thống
09-08-2022
Giải Nhất: 08818
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top