Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 20 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 29/09/2022
Truyền Thống
25-09-2022
Giải Năm: 3701 - 6434 - 4520 - 4327 - 6864 - 4674
Truyền Thống
16-09-2022
Giải Bốn: 6222 - 2420 - 3750 - 8550
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Năm: 5920 - 9616 - 0916 - 7933 - 1269 - 6917
Truyền Thống
03-09-2022
Giải Năm: 4784 - 5764 - 8242 - 0620 - 9295 - 3524
Truyền Thống
01-09-2022
Giải Năm: 2093 - 4220 - 1206 - 7177 - 8083 - 7727
Truyền Thống
29-08-2022
Giải Nhất: 38820
Truyền Thống
28-08-2022
Giải Ba: 62396 - 64626 - 74930 - 13320 - 66222 - 93073
Truyền Thống
27-08-2022
Giải Ba: 68220 - 33704 - 41987 - 58944 - 17845 - 22571
Truyền Thống
23-08-2022
Giải Năm: 6817 - 9484 - 5120 - 5343 - 8191 - 7915
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Bốn: 9816 - 5220 - 5935 - 3029
Truyền Thống
21-08-2022
Giải Bốn: 5056 - 5006 - 6540 - 2620
Truyền Thống
19-08-2022
Giải Bốn: 5832 - 5220 - 1115 - 6455
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top