Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 23 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
12-12-2022
Giải Bốn: 8623 - 4328 - 4588 - 6036
Truyền Thống
10-12-2022
Giải Ba: 20959 - 96330 - 26340 - 27799 - 16245 - 92123
Truyền Thống
02-12-2022
Giải ĐB: 24523
Truyền Thống
26-11-2022
Giải Bốn: 5183 - 4837 - 8723 - 9821
Truyền Thống
25-11-2022
Giải Nhì: 94639 - 60023
Truyền Thống
18-11-2022
Giải Bốn: 3223 - 8450 - 4979 - 5322
Truyền Thống
11-11-2022
Giải Ba: 17284 - 59613 - 66887 - 69623 - 90479 - 15921
Truyền Thống
10-11-2022
Giải Bốn: 4220 - 8664 - 4267 - 0323
Truyền Thống
09-11-2022
Giải Nhì: 33523 - 02685
Truyền Thống
09-11-2022
Giải Ba: 84523 - 77290 - 28378 - 00860 - 06188 - 76005
Truyền Thống
04-11-2022
Giải Ba: 95923 - 60377 - 00576 - 91314 - 57428 - 49409
Truyền Thống
01-11-2022
Giải Bốn: 2523 - 8243 - 8504 - 6873
Truyền Thống
27-10-2022
Giải Nhất: 91323
Truyền Thống
23-10-2022
Giải Nhì: 39019 - 07823
Truyền Thống
15-10-2022
Giải Nhì: 56791 - 78023
Truyền Thống
13-10-2022
Giải Bốn: 1468 - 2242 - 7310 - 2723
Truyền Thống
11-10-2022
Giải Bốn: 5592 - 7323 - 1688 - 6043
Truyền Thống
21-09-2022
Giải ĐB: 44823
Truyền Thống
18-09-2022
Giải Năm: 6188 - 2187 - 0423 - 0407 - 4042 - 0222
Truyền Thống
17-09-2022
Giải Năm: 1049 - 1972 - 3323 - 0748 - 3642 - 0676
Truyền Thống
12-09-2022
Giải Ba: 99851 - 03123 - 34167 - 27971 - 32321 - 04504
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Năm: 1811 - 4985 - 1123 - 8003 - 0173 - 1572
Truyền Thống
04-09-2022
Giải Nhì: 91035 - 75523
Truyền Thống
04-09-2022
Giải Năm: 7521 - 1955 - 8223 - 7024 - 1399 - 5665
Truyền Thống
28-08-2022
Giải Bốn: 6152 - 0959 - 1223 - 0684
Truyền Thống
24-08-2022
Giải Ba: 64539 - 85052 - 38023 - 63528 - 50145 - 50053
Truyền Thống
11-08-2022
Giải Năm: 9294 - 5523 - 0851 - 6678 - 6552 - 6797
Truyền Thống
10-08-2022
Giải Năm: 2175 - 5335 - 7267 - 0050 - 2428 - 0823
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Năm: 5803 - 4206 - 1658 - 8429 - 7592 - 1323
Truyền Thống
05-08-2022
Giải Nhì: 13523 - 80169
Truyền Thống
05-08-2022
Giải Ba: 21823 - 68922 - 93413 - 71315 - 35384 - 07823
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top