Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 33 xổ số Truyền Thống từ ngày: 09/06/2022 - 06/12/2022
Truyền Thống
06-12-2022
Giải Ba: 36043 - 76178 - 78033 - 76510 - 11583 - 97318
Truyền Thống
03-12-2022
Giải Năm: 2533 - 2480 - 0463 - 3518 - 3588 - 8849
Truyền Thống
02-12-2022
Giải Bốn: 1177 - 7621 - 7733 - 4261
Truyền Thống
29-11-2022
Giải Nhất: 28733
Truyền Thống
29-11-2022
Giải Năm: 3664 - 7733 - 5955 - 6664 - 8443 - 9055
Truyền Thống
28-11-2022
Giải Ba: 96896 - 65083 - 98122 - 79833 - 61991 - 81641
Truyền Thống
24-11-2022
Giải Bốn: 6533 - 5487 - 5262 - 6897
Truyền Thống
16-11-2022
Giải Nhất: 44533
Truyền Thống
03-11-2022
Giải Nhì: 81233 - 87337
Truyền Thống
01-11-2022
Giải Năm: 6666 - 0003 - 6305 - 9126 - 5239 - 8233
Truyền Thống
31-10-2022
Giải Ba: 64620 - 94933 - 91543 - 43079 - 18487 - 83883
Truyền Thống
13-10-2022
Giải Ba: 50821 - 32359 - 74870 - 12430 - 78783 - 40433
Truyền Thống
06-10-2022
Giải Ba: 63796 - 53170 - 80934 - 22592 - 80331 - 56633
Truyền Thống
25-09-2022
Giải Ba: 38607 - 71890 - 94928 - 23815 - 97833 - 95667
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Ba: 48714 - 13415 - 43233 - 47562 - 05148 - 54399
Truyền Thống
07-09-2022
Giải Năm: 1922 - 6900 - 2163 - 1338 - 6990 - 7333
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Năm: 5920 - 9616 - 0916 - 7933 - 1269 - 6917
Truyền Thống
02-09-2022
Giải Bốn: 7738 - 6383 - 2433 - 9941
Truyền Thống
25-08-2022
Giải Bốn: 5364 - 0801 - 3433 - 1535
Truyền Thống
17-08-2022
Giải Nhì: 61233 - 03985
Truyền Thống
16-08-2022
Giải Bốn: 2899 - 1421 - 4333 - 6106
Truyền Thống
10-08-2022
Giải Ba: 72931 - 94336 - 16191 - 34533 - 11281 - 55440
Truyền Thống
09-08-2022
Giải Bốn: 2496 - 0033 - 3491 - 3756
Truyền Thống
09-08-2022
Giải Năm: 9133 - 9537 - 9829 - 7490 - 4817 - 6589
Truyền Thống
25-07-2022
Giải Năm: 3061 - 5636 - 5228 - 4776 - 9816 - 9033
Truyền Thống
17-07-2022
Giải Bốn: 1519 - 2533 - 8023 - 6421
Truyền Thống
11-07-2022
Giải Nhất: 41033
Truyền Thống
27-06-2022
Giải Bốn: 4995 - 7776 - 5533 - 9323
Truyền Thống
26-06-2022
Giải Bốn: 1695 - 0357 - 5666 - 7833
Truyền Thống
26-06-2022
Giải Năm: 5090 - 6852 - 6342 - 8564 - 4633 - 3809
Truyền Thống
23-06-2022
Giải Năm: 3441 - 1081 - 5171 - 2533 - 2246 - 1650
Truyền Thống
22-06-2022
Giải Nhất: 92133
Truyền Thống
20-06-2022
Giải Bốn: 6798 - 6633 - 2959 - 8954
Truyền Thống
18-06-2022
Giải Nhì: 89033 - 05612
Truyền Thống
10-06-2022
Giải Bốn: 6218 - 2133 - 4658 - 6445
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top