Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 34 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 29/09/2022
Truyền Thống
29-09-2022
Giải Nhất: 68334
Truyền Thống
27-09-2022
Giải Nhì: 07899 - 14634
Truyền Thống
25-09-2022
Giải Năm: 3701 - 6434 - 4520 - 4327 - 6864 - 4674
Truyền Thống
19-09-2022
Giải Ba: 18739 - 41960 - 51934 - 31194 - 39042 - 78008
Truyền Thống
17-09-2022
Giải Ba: 74363 - 31000 - 98734 - 25095 - 92211 - 67172
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Ba: 10102 - 00373 - 21645 - 96634 - 97458 - 95218
Truyền Thống
03-09-2022
Giải Ba: 55536 - 69384 - 11121 - 74022 - 32334 - 51107
Truyền Thống
31-08-2022
Giải Bốn: 4604 - 4066 - 6122 - 8234
Truyền Thống
28-08-2022
Giải Nhì: 39990 - 30534
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Năm: 5672 - 5791 - 6269 - 6512 - 7642 - 5634
Truyền Thống
20-08-2022
Giải Ba: 32250 - 16424 - 42617 - 56575 - 82534 - 14503
Truyền Thống
18-08-2022
Giải Năm: 8775 - 8859 - 2714 - 4575 - 5934 - 7036
Truyền Thống
17-08-2022
Giải Ba: 41334 - 00280 - 02948 - 83461 - 45989 - 19870
Truyền Thống
17-08-2022
Giải Bốn: 7884 - 5634 - 5103 - 8078
Truyền Thống
15-08-2022
Giải Ba: 22224 - 52091 - 57517 - 09993 - 31743 - 66134
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Nhì: 25934 - 27097
Truyền Thống
07-08-2022
Giải Năm: 8566 - 5673 - 2593 - 7055 - 8534 - 2576
Truyền Thống
03-08-2022
Giải Năm: 9150 - 5760 - 3983 - 1193 - 2334 - 6678
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top