Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 35 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
13-12-2022
Giải Ba: 45035 - 53209 - 70402 - 84359 - 40588 - 25171
Truyền Thống
23-11-2022
Giải Năm: 1848 - 3824 - 2063 - 8535 - 2813 - 2684
Truyền Thống
07-11-2022
Giải Ba: 29262 - 94654 - 83140 - 81635 - 61321 - 07328
Truyền Thống
29-10-2022
Giải Bốn: 3591 - 9088 - 7466 - 0235
Truyền Thống
25-10-2022
Giải Ba: 18849 - 52967 - 20498 - 02113 - 21235 - 00297
Truyền Thống
12-10-2022
Giải Năm: 0031 - 1635 - 8745 - 0326 - 2604 - 0686
Truyền Thống
03-10-2022
Giải Năm: 4135 - 4435 - 8511 - 6451 - 6270 - 0406
Truyền Thống
29-09-2022
Giải Nhì: 70735 - 51228
Truyền Thống
27-09-2022
Giải Ba: 63455 - 73781 - 29319 - 20235 - 27180 - 54670
Truyền Thống
22-09-2022
Giải Nhất: 14235
Truyền Thống
18-09-2022
Giải Ba: 25494 - 16326 - 17346 - 02170 - 77335 - 45416
Truyền Thống
10-09-2022
Giải ĐB: 17535
Truyền Thống
09-09-2022
Giải Ba: 84235 - 63153 - 17132 - 31890 - 86262 - 24310
Truyền Thống
08-09-2022
Giải Ba: 11602 - 69444 - 33782 - 75307 - 33035 - 45370
Truyền Thống
07-09-2022
Giải Bốn: 1647 - 1886 - 5154 - 9435
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Nhì: 93856 - 11335
Truyền Thống
04-09-2022
Giải Nhì: 91035 - 75523
Truyền Thống
02-09-2022
Giải Năm: 2750 - 0335 - 6575 - 3757 - 2714 - 9100
Truyền Thống
29-08-2022
Giải Bốn: 2131 - 9835 - 4095 - 9439
Truyền Thống
25-08-2022
Giải Bốn: 5364 - 0801 - 3433 - 1535
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Bốn: 9816 - 5220 - 5935 - 3029
Truyền Thống
20-08-2022
Giải Năm: 1622 - 6905 - 7172 - 9074 - 9707 - 8435
Truyền Thống
10-08-2022
Giải Năm: 2175 - 5335 - 7267 - 0050 - 2428 - 0823
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Ba: 43807 - 18207 - 37835 - 64746 - 96956 - 71714
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top