Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 38 xổ số Truyền Thống từ ngày: 09/06/2022 - 06/12/2022
Truyền Thống
05-12-2022
Giải Nhì: 86182 - 23838
Truyền Thống
02-12-2022
Giải Ba: 90238 - 78005 - 60888 - 31380 - 35565 - 56202
Truyền Thống
29-11-2022
Giải Nhì: 75482 - 90338
Truyền Thống
25-11-2022
Giải Bốn: 2846 - 6365 - 7000 - 8638
Truyền Thống
13-11-2022
Giải Ba: 93051 - 86138 - 60171 - 34010 - 77612 - 40721
Truyền Thống
03-11-2022
Giải Ba: 67364 - 85138 - 96320 - 49873 - 10652 - 89668
Truyền Thống
02-11-2022
Giải Bốn: 4034 - 7999 - 8026 - 7738
Truyền Thống
30-10-2022
Giải Ba: 53704 - 12738 - 54587 - 09805 - 82578 - 04521
Truyền Thống
28-10-2022
Giải Nhì: 72370 - 38138
Truyền Thống
18-10-2022
Giải Năm: 0054 - 1956 - 0329 - 4338 - 7272 - 9689
Truyền Thống
15-10-2022
Giải ĐB: 79638
Truyền Thống
14-10-2022
Giải Năm: 7356 - 1703 - 9977 - 2587 - 4248 - 0538
Truyền Thống
01-10-2022
Giải Bốn: 0901 - 2079 - 7938 - 4045
Truyền Thống
28-09-2022
Giải Năm: 7872 - 2543 - 5183 - 9311 - 7738 - 9622
Truyền Thống
24-09-2022
Giải Bốn: 8467 - 7574 - 1579 - 7138
Truyền Thống
07-09-2022
Giải Năm: 1922 - 6900 - 2163 - 1338 - 6990 - 7333
Truyền Thống
02-09-2022
Giải ĐB: 03138
Truyền Thống
02-09-2022
Giải Bốn: 7738 - 6383 - 2433 - 9941
Truyền Thống
01-09-2022
Giải Bốn: 5838 - 2680 - 0316 - 1899
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Ba: 63705 - 25369 - 96438 - 09380 - 80303 - 46713
Truyền Thống
26-08-2022
Giải Bốn: 7290 - 0543 - 6438 - 1691
Truyền Thống
11-08-2022
Giải Bốn: 2738 - 7721 - 9324 - 8774
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Bốn: 9638 - 3327 - 2771 - 8852
Truyền Thống
01-08-2022
Giải Bốn: 8040 - 4166 - 2393 - 5238
Truyền Thống
31-07-2022
Giải Năm: 3579 - 4673 - 8227 - 3177 - 8253 - 7338
Truyền Thống
29-07-2022
Giải Nhì: 84138 - 43275
Truyền Thống
27-07-2022
Giải Ba: 30310 - 69885 - 83520 - 14839 - 34038 - 91584
Truyền Thống
23-07-2022
Giải Ba: 41322 - 93938 - 52555 - 61505 - 86896 - 02053
Truyền Thống
17-07-2022
Giải Ba: 22771 - 88156 - 52404 - 55038 - 43610 - 12392
Truyền Thống
17-07-2022
Giải Năm: 4871 - 4766 - 9593 - 2960 - 7430 - 5438
Truyền Thống
15-07-2022
Giải Năm: 7826 - 1637 - 0830 - 6838 - 3506 - 9090
Truyền Thống
12-07-2022
Giải Ba: 41712 - 21419 - 28438 - 70715 - 94371 - 65998
Truyền Thống
04-07-2022
Giải Năm: 2311 - 8973 - 3138 - 4068 - 9350 - 9570
Truyền Thống
01-07-2022
Giải Năm: 3638 - 2980 - 7739 - 2243 - 1130 - 4587
Truyền Thống
15-06-2022
Giải Ba: 58893 - 62313 - 99728 - 02338 - 97143 - 53105
Truyền Thống
14-06-2022
Giải Nhì: 42638 - 87278
Truyền Thống
09-06-2022
Giải Nhất: 31938
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top