Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 39 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 29/09/2022
Truyền Thống
22-09-2022
Giải Nhì: 67639 - 39627
Truyền Thống
21-09-2022
Giải Nhì: 28539 - 90167
Truyền Thống
21-09-2022
Giải Năm: 5136 - 4603 - 1640 - 7743 - 5004 - 9439
Truyền Thống
19-09-2022
Giải Ba: 18739 - 41960 - 51934 - 31194 - 39042 - 78008
Truyền Thống
19-09-2022
Giải Năm: 7124 - 9884 - 5639 - 3108 - 6204 - 5861
Truyền Thống
13-09-2022
Giải Năm: 9117 - 6829 - 9603 - 5470 - 7539 - 1013
Truyền Thống
12-09-2022
Giải Năm: 0828 - 1089 - 2239 - 3967 - 4868 - 6380
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Bốn: 0439 - 7366 - 0464 - 1971
Truyền Thống
29-08-2022
Giải Bốn: 2131 - 9835 - 4095 - 9439
Truyền Thống
25-08-2022
Giải Năm: 5500 - 3252 - 4260 - 9739 - 5644 - 8974
Truyền Thống
24-08-2022
Giải Ba: 64539 - 85052 - 38023 - 63528 - 50145 - 50053
Truyền Thống
16-08-2022
Giải Nhì: 68041 - 20939
Truyền Thống
04-08-2022
Giải Năm: 3139 - 6062 - 4573 - 1868 - 9701 - 0743
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top