Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 42 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 29/09/2022
Truyền Thống
25-09-2022
Giải Bốn: 1818 - 5842 - 0140 - 4657
Truyền Thống
21-09-2022
Giải Nhất: 04642
Truyền Thống
19-09-2022
Giải Ba: 18739 - 41960 - 51934 - 31194 - 39042 - 78008
Truyền Thống
18-09-2022
Giải Năm: 6188 - 2187 - 0423 - 0407 - 4042 - 0222
Truyền Thống
17-09-2022
Giải Năm: 1049 - 1972 - 3323 - 0748 - 3642 - 0676
Truyền Thống
09-09-2022
Giải Nhì: 15337 - 47742
Truyền Thống
08-09-2022
Giải Năm: 4529 - 5787 - 8580 - 7087 - 6706 - 7842
Truyền Thống
03-09-2022
Giải Năm: 4784 - 5764 - 8242 - 0620 - 9295 - 3524
Truyền Thống
25-08-2022
Giải Nhì: 56442 - 84712
Truyền Thống
25-08-2022
Giải Ba: 87818 - 27183 - 80085 - 51167 - 33296 - 77942
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Năm: 5672 - 5791 - 6269 - 6512 - 7642 - 5634
Truyền Thống
18-08-2022
Giải Ba: 79028 - 40725 - 23685 - 37742 - 80014 - 55460
Truyền Thống
04-08-2022
Giải Bốn: 2894 - 4553 - 2442 - 6401
Truyền Thống
03-08-2022
Giải Ba: 55527 - 82314 - 77309 - 06574 - 24773 - 18642
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top