Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 47 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 29/09/2022
Truyền Thống
24-09-2022
Giải Ba: 67243 - 04747 - 99009 - 14386 - 47068 - 86540
Truyền Thống
17-09-2022
Giải Bốn: 5992 - 5247 - 0426 - 6302
Truyền Thống
16-09-2022
Giải Năm: 6817 - 6756 - 4721 - 1214 - 2847 - 5145
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Nhì: 01749 - 04947
Truyền Thống
10-09-2022
Giải Ba: 21437 - 09706 - 21647 - 65512 - 61974 - 19816
Truyền Thống
07-09-2022
Giải Bốn: 1647 - 1886 - 5154 - 9435
Truyền Thống
15-08-2022
Giải Năm: 0247 - 7431 - 9917 - 7825 - 0207 - 5207
Truyền Thống
13-08-2022
Giải Nhì: 24629 - 41347
Truyền Thống
13-08-2022
Giải Ba: 71646 - 95478 - 96243 - 76243 - 78047 - 19705
Truyền Thống
05-08-2022
Giải Năm: 5811 - 7088 - 8901 - 1847 - 2888 - 9731
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top