Thống kê theo miền
Xem thống kê
Thống kê miền theo thứ, khoảng ngày và dãy số (là 2 số cuối của giải). Ví dụ: 08, 18, 28, ...
Thống kê dãy số 49 xổ số Miền Bắc từ ngày: 01/08/2022 - 29/09/2022
Truyền Thống
23-09-2022
Giải Bảy: 01 - 53 - 48 - 49

23-09-2022
Giải Bảy: 01 - 53 - 48 - 49
Truyền Thống
17-09-2022
Giải Năm: 1049 - 1972 - 3323 - 0748 - 3642 - 0676

17-09-2022
Giải Năm: 1049 - 1972 - 3323 - 0748 - 3642 - 0676
Truyền Thống
16-09-2022
Giải Sáu: 847 - 449 - 541

16-09-2022
Giải Sáu: 847 - 449 - 541
Truyền Thống
14-09-2022
Giải Nhì: 25649 - 75110

14-09-2022
Giải Nhì: 25649 - 75110
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Nhì: 01749 - 04947
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Bốn: 2349 - 1167 - 2271 - 6497
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Năm: 7617 - 3249 - 4218 - 7009 - 3163 - 8093
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Sáu: 487 - 249 - 588

11-09-2022
Giải Nhì: 01749 - 04947

11-09-2022
Giải Bốn: 2349 - 1167 - 2271 - 6497

11-09-2022
Giải Năm: 7617 - 3249 - 4218 - 7009 - 3163 - 8093

11-09-2022
Giải Sáu: 487 - 249 - 588
Truyền Thống
08-09-2022
Giải Sáu: 149 - 438 - 967

08-09-2022
Giải Sáu: 149 - 438 - 967
Truyền Thống
04-09-2022
Giải Ba: 85149 - 89326 - 71871 - 17117 - 93037 - 84404

04-09-2022
Giải Ba: 85149 - 89326 - 71871 - 17117 - 93037 - 84404
Truyền Thống
21-08-2022
Giải Sáu: 649 - 685 - 503
Truyền Thống
21-08-2022
Giải Bảy: 57 - 28 - 49 - 66

21-08-2022
Giải Sáu: 649 - 685 - 503

21-08-2022
Giải Bảy: 57 - 28 - 49 - 66
Truyền Thống
20-08-2022
Giải Nhì: 78650 - 66649

20-08-2022
Giải Nhì: 78650 - 66649
Thống kê - xổ số Miền Bắc
Back to top