Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 53 xổ số Truyền Thống từ ngày: 09/06/2022 - 06/12/2022
Truyền Thống
03-12-2022
Giải Ba: 87053 - 92528 - 52854 - 59290 - 49855 - 59580
Truyền Thống
24-11-2022
Giải Ba: 52253 - 61070 - 38643 - 84891 - 18913 - 13077
Truyền Thống
22-11-2022
Giải Bốn: 5453 - 6915 - 0626 - 5872
Truyền Thống
19-11-2022
Giải Nhì: 14753 - 52934
Truyền Thống
19-11-2022
Giải Ba: 50362 - 71673 - 07004 - 46603 - 14867 - 67353
Truyền Thống
14-11-2022
Giải Nhì: 64989 - 79753
Truyền Thống
14-11-2022
Giải Ba: 09206 - 10621 - 79349 - 82053 - 44176 - 51792
Truyền Thống
14-11-2022
Giải Năm: 4788 - 8183 - 3490 - 4452 - 9313 - 4353
Truyền Thống
13-11-2022
Giải Bốn: 7922 - 7402 - 4996 - 9753
Truyền Thống
28-10-2022
Giải Bốn: 7646 - 1883 - 4831 - 0453
Truyền Thống
27-10-2022
Giải Bốn: 0405 - 1015 - 0053 - 2692
Truyền Thống
19-10-2022
Giải Năm: 8656 - 4294 - 0913 - 2614 - 3128 - 8153
Truyền Thống
18-10-2022
Giải ĐB: 07253
Truyền Thống
13-10-2022
Giải ĐB: 65353
Truyền Thống
12-10-2022
Giải Bốn: 2449 - 8653 - 9499 - 0010
Truyền Thống
11-10-2022
Giải Nhì: 18653 - 32471
Truyền Thống
19-09-2022
Giải Nhì: 76774 - 74253
Truyền Thống
14-09-2022
Giải Ba: 24053 - 74602 - 11614 - 17793 - 38255 - 41413
Truyền Thống
09-09-2022
Giải Ba: 84235 - 63153 - 17132 - 31890 - 86262 - 24310
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Ba: 40800 - 37871 - 20859 - 72800 - 54653 - 88845
Truyền Thống
03-09-2022
Giải ĐB: 47153
Truyền Thống
31-08-2022
Giải Nhất: 04353
Truyền Thống
24-08-2022
Giải Ba: 64539 - 85052 - 38023 - 63528 - 50145 - 50053
Truyền Thống
14-08-2022
Giải Ba: 96299 - 28353 - 21524 - 76131 - 26295 - 69804
Truyền Thống
14-08-2022
Giải Năm: 8622 - 0768 - 2244 - 3256 - 0607 - 5253
Truyền Thống
09-08-2022
Giải Ba: 72014 - 12353 - 22770 - 77701 - 09071 - 86478
Truyền Thống
04-08-2022
Giải Bốn: 2894 - 4553 - 2442 - 6401
Truyền Thống
31-07-2022
Giải Năm: 3579 - 4673 - 8227 - 3177 - 8253 - 7338
Truyền Thống
26-07-2022
Giải Ba: 55785 - 71653 - 68381 - 74791 - 63855 - 46439
Truyền Thống
23-07-2022
Giải Ba: 41322 - 93938 - 52555 - 61505 - 86896 - 02053
Truyền Thống
06-07-2022
Giải Năm: 2575 - 5197 - 1344 - 1553 - 9193 - 0851
Truyền Thống
04-07-2022
Giải Nhì: 50753 - 62864
Truyền Thống
03-07-2022
Giải Ba: 37618 - 26670 - 35119 - 32760 - 52753 - 06126
Truyền Thống
29-06-2022
Giải Bốn: 0653 - 2941 - 8867 - 4658
Truyền Thống
16-06-2022
Giải Năm: 0830 - 7162 - 7529 - 1436 - 1953 - 3189
Truyền Thống
12-06-2022
Giải Bốn: 9551 - 3122 - 4745 - 1153
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top