Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 54 xổ số Truyền Thống từ ngày: 09/06/2022 - 06/12/2022
Truyền Thống
05-12-2022
Giải ĐB: 13454
Truyền Thống
05-12-2022
Giải Năm: 9092 - 0654 - 5542 - 1536 - 7600 - 1112
Truyền Thống
03-12-2022
Giải Ba: 87053 - 92528 - 52854 - 59290 - 49855 - 59580
Truyền Thống
11-11-2022
Giải Nhì: 53754 - 98359
Truyền Thống
11-11-2022
Giải Năm: 3561 - 5865 - 5275 - 6154 - 6603 - 9713
Truyền Thống
07-11-2022
Giải Ba: 29262 - 94654 - 83140 - 81635 - 61321 - 07328
Truyền Thống
05-11-2022
Giải Ba: 60654 - 00964 - 04680 - 40383 - 52970 - 40634
Truyền Thống
27-10-2022
Giải Ba: 42317 - 79129 - 02129 - 03015 - 38854 - 64855
Truyền Thống
21-10-2022
Giải Ba: 33512 - 47054 - 17057 - 15910 - 69114 - 85358
Truyền Thống
18-10-2022
Giải Năm: 0054 - 1956 - 0329 - 4338 - 7272 - 9689
Truyền Thống
17-10-2022
Giải Năm: 3465 - 7671 - 0654 - 6944 - 4800 - 3828
Truyền Thống
10-10-2022
Giải Năm: 6456 - 6564 - 4412 - 3221 - 9154 - 8654
Truyền Thống
24-09-2022
Giải ĐB: 08154
Truyền Thống
17-09-2022
Giải Nhì: 85254 - 99868
Truyền Thống
15-09-2022
Giải ĐB: 87354
Truyền Thống
14-09-2022
Giải Năm: 7903 - 9567 - 1600 - 2103 - 4654 - 3565
Truyền Thống
09-09-2022
Giải Bốn: 6151 - 3354 - 6145 - 9246
Truyền Thống
07-09-2022
Giải Bốn: 1647 - 1886 - 5154 - 9435
Truyền Thống
02-09-2022
Giải Ba: 23213 - 94611 - 93054 - 99001 - 36062 - 64565
Truyền Thống
26-08-2022
Giải Nhất: 13354
Truyền Thống
23-08-2022
Giải Ba: 22569 - 63552 - 95456 - 60454 - 11084 - 01964
Truyền Thống
17-08-2022
Giải Năm: 9995 - 1114 - 4432 - 5354 - 5845 - 0888
Truyền Thống
11-08-2022
Giải Ba: 22054 - 43808 - 55157 - 92026 - 05240 - 67821
Truyền Thống
31-07-2022
Giải Nhì: 88354 - 35612
Truyền Thống
28-07-2022
Giải Năm: 7166 - 9054 - 3476 - 1670 - 5560 - 5790
Truyền Thống
21-07-2022
Giải Năm: 2046 - 7396 - 6791 - 7731 - 3754 - 0516
Truyền Thống
11-07-2022
Giải Năm: 8244 - 5477 - 7413 - 5254 - 6758 - 0354
Truyền Thống
07-07-2022
Giải Bốn: 2554 - 5829 - 0927 - 1156
Truyền Thống
05-07-2022
Giải Bốn: 4054 - 1125 - 5766 - 2925
Truyền Thống
05-07-2022
Giải Năm: 2043 - 8711 - 6194 - 4454 - 5014 - 7003
Truyền Thống
03-07-2022
Giải Nhì: 08354 - 56997
Truyền Thống
25-06-2022
Giải Bốn: 8918 - 1645 - 3051 - 9154
Truyền Thống
25-06-2022
Giải Năm: 4385 - 7752 - 6154 - 5354 - 3336 - 1651
Truyền Thống
23-06-2022
Giải Bốn: 3005 - 6816 - 9954 - 5078
Truyền Thống
20-06-2022
Giải Bốn: 6798 - 6633 - 2959 - 8954
Truyền Thống
20-06-2022
Giải Năm: 3354 - 2503 - 8187 - 1722 - 7345 - 4980
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top