Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 56 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
10-12-2022
Giải Năm: 9146 - 4478 - 2860 - 8792 - 5199 - 7256
Truyền Thống
09-12-2022
Giải Nhì: 43968 - 95856
Truyền Thống
22-11-2022
Giải Ba: 94856 - 44576 - 54746 - 62290 - 56551 - 40367
Truyền Thống
09-11-2022
Giải Năm: 8856 - 4721 - 1409 - 3307 - 7321 - 9251
Truyền Thống
19-10-2022
Giải Năm: 8656 - 4294 - 0913 - 2614 - 3128 - 8153
Truyền Thống
18-10-2022
Giải Năm: 0054 - 1956 - 0329 - 4338 - 7272 - 9689
Truyền Thống
16-10-2022
Giải Năm: 4746 - 6456 - 4093 - 3972 - 9340 - 5011
Truyền Thống
14-10-2022
Giải Năm: 7356 - 1703 - 9977 - 2587 - 4248 - 0538
Truyền Thống
10-10-2022
Giải Năm: 6456 - 6564 - 4412 - 3221 - 9154 - 8654
Truyền Thống
07-10-2022
Giải Ba: 30301 - 11715 - 75441 - 91042 - 10694 - 00556
Truyền Thống
29-09-2022
Giải Ba: 30792 - 09411 - 13941 - 98786 - 31667 - 15756
Truyền Thống
26-09-2022
Giải Năm: 2987 - 0826 - 6345 - 2156 - 3187 - 9763
Truyền Thống
23-09-2022
Giải Nhì: 75772 - 78656
Truyền Thống
20-09-2022
Giải Nhì: 03694 - 87656
Truyền Thống
16-09-2022
Giải Năm: 6817 - 6756 - 4721 - 1214 - 2847 - 5145
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Nhì: 93856 - 11335
Truyền Thống
31-08-2022
Giải Năm: 2856 - 7313 - 6418 - 8548 - 6098 - 1198
Truyền Thống
26-08-2022
Giải Năm: 8156 - 7005 - 8893 - 7464 - 5566 - 9131
Truyền Thống
23-08-2022
Giải Ba: 22569 - 63552 - 95456 - 60454 - 11084 - 01964
Truyền Thống
21-08-2022
Giải Ba: 89056 - 21014 - 36003 - 72222 - 19982 - 43232
Truyền Thống
21-08-2022
Giải Bốn: 5056 - 5006 - 6540 - 2620
Truyền Thống
14-08-2022
Giải Năm: 8622 - 0768 - 2244 - 3256 - 0607 - 5253
Truyền Thống
12-08-2022
Giải Nhất: 42956
Truyền Thống
09-08-2022
Giải Bốn: 2496 - 0033 - 3491 - 3756
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Ba: 43807 - 18207 - 37835 - 64746 - 96956 - 71714
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top