Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 58 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
12-12-2022
Giải Nhì: 82120 - 04658
Truyền Thống
07-12-2022
Giải Ba: 89918 - 12526 - 46158 - 15673 - 55054 - 04465
Truyền Thống
18-11-2022
Giải Nhất: 64258
Truyền Thống
18-11-2022
Giải Năm: 9176 - 3207 - 7231 - 1657 - 8080 - 5058
Truyền Thống
15-11-2022
Giải Bốn: 6094 - 4114 - 4358 - 4970
Truyền Thống
31-10-2022
Giải Năm: 3809 - 4301 - 2221 - 5368 - 4658 - 2400
Truyền Thống
28-10-2022
Giải Năm: 1211 - 2649 - 0096 - 9803 - 7958 - 5730
Truyền Thống
27-10-2022
Giải Năm: 7045 - 0058 - 5559 - 3807 - 9109 - 1859
Truyền Thống
25-10-2022
Giải Năm: 4127 - 9161 - 5584 - 1258 - 1074 - 5102
Truyền Thống
21-10-2022
Giải Ba: 33512 - 47054 - 17057 - 15910 - 69114 - 85358
Truyền Thống
20-10-2022
Giải Ba: 77719 - 50004 - 40691 - 31858 - 54368 - 81032
Truyền Thống
19-10-2022
Giải Ba: 33720 - 39460 - 18432 - 13620 - 28920 - 93358
Truyền Thống
15-10-2022
Giải Bốn: 3001 - 0497 - 3257 - 6858
Truyền Thống
08-10-2022
Giải Năm: 2179 - 9142 - 5758 - 7134 - 2092 - 2071
Truyền Thống
15-09-2022
Giải Bốn: 6606 - 8058 - 1050 - 3792
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Ba: 10102 - 00373 - 21645 - 96634 - 97458 - 95218
Truyền Thống
27-08-2022
Giải Năm: 5725 - 7563 - 8458 - 2106 - 0422 - 9373
Truyền Thống
21-08-2022
Giải Năm: 8936 - 4822 - 8413 - 4090 - 5858 - 3016
Truyền Thống
09-08-2022
Giải Nhì: 76858 - 40225
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Năm: 5803 - 4206 - 1658 - 8429 - 7592 - 1323
Truyền Thống
06-08-2022
Giải Năm: 5479 - 4825 - 7458 - 8637 - 4759 - 5644
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top