Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 59 xổ số Truyền Thống từ ngày: 09/06/2022 - 06/12/2022
Truyền Thống
30-11-2022
Giải Năm: 8490 - 1279 - 3981 - 7199 - 9982 - 5959
Truyền Thống
21-11-2022
Giải Năm: 7051 - 9777 - 2130 - 6304 - 7143 - 3659
Truyền Thống
15-11-2022
Giải Ba: 83780 - 71776 - 83219 - 79310 - 25559 - 28409
Truyền Thống
13-11-2022
Giải Nhất: 67959
Truyền Thống
11-11-2022
Giải Nhì: 53754 - 98359
Truyền Thống
09-11-2022
Giải Bốn: 0445 - 9065 - 6142 - 8859
Truyền Thống
05-11-2022
Giải Năm: 0121 - 9159 - 0427 - 7098 - 1576 - 4487
Truyền Thống
27-10-2022
Giải Năm: 7045 - 0058 - 5559 - 3807 - 9109 - 1859
Truyền Thống
23-10-2022
Giải Năm: 5359 - 4191 - 5365 - 8620 - 2515 - 4762
Truyền Thống
19-10-2022
Giải Nhất: 46059
Truyền Thống
18-10-2022
Giải Ba: 50452 - 80059 - 29786 - 83786 - 32047 - 53896
Truyền Thống
17-10-2022
Giải Nhì: 41401 - 55659
Truyền Thống
13-10-2022
Giải Ba: 50821 - 32359 - 74870 - 12430 - 78783 - 40433
Truyền Thống
07-10-2022
Giải Nhất: 25059
Truyền Thống
06-10-2022
Giải Bốn: 8859 - 0728 - 2446 - 9170
Truyền Thống
04-10-2022
Giải ĐB: 51859
Truyền Thống
12-09-2022
Giải Nhì: 19965 - 60859
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Ba: 40800 - 37871 - 20859 - 72800 - 54653 - 88845
Truyền Thống
28-08-2022
Giải Bốn: 6152 - 0959 - 1223 - 0684
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Ba: 30974 - 87817 - 00516 - 93800 - 35859 - 72718
Truyền Thống
18-08-2022
Giải Năm: 8775 - 8859 - 2714 - 4575 - 5934 - 7036
Truyền Thống
13-08-2022
Giải Bốn: 0851 - 2636 - 5859 - 6514
Truyền Thống
12-08-2022
Giải Bốn: 8776 - 4418 - 7445 - 8959
Truyền Thống
07-08-2022
Giải Bốn: 8759 - 8509 - 1662 - 6999
Truyền Thống
06-08-2022
Giải Năm: 5479 - 4825 - 7458 - 8637 - 4759 - 5644
Truyền Thống
01-08-2022
Giải Nhất: 11459
Truyền Thống
31-07-2022
Giải Bốn: 7282 - 2781 - 4459 - 3005
Truyền Thống
19-07-2022
Giải Năm: 4290 - 7564 - 9959 - 6429 - 4218 - 2126
Truyền Thống
16-07-2022
Giải Nhì: 72337 - 44659
Truyền Thống
08-07-2022
Giải Năm: 2198 - 2859 - 8329 - 3674 - 3960 - 2132
Truyền Thống
02-07-2022
Giải Ba: 96368 - 65980 - 74760 - 70786 - 58689 - 20359
Truyền Thống
02-07-2022
Giải Bốn: 3659 - 9883 - 5277 - 1696
Truyền Thống
27-06-2022
Giải Ba: 64585 - 95259 - 26829 - 39723 - 35831 - 09847
Truyền Thống
20-06-2022
Giải Bốn: 6798 - 6633 - 2959 - 8954
Truyền Thống
17-06-2022
Giải Ba: 71919 - 59789 - 52759 - 73565 - 51302 - 86755
Truyền Thống
14-06-2022
Giải Bốn: 6959 - 1357 - 5717 - 0740
Truyền Thống
11-06-2022
Giải Ba: 86559 - 46901 - 74366 - 31423 - 06027 - 62203
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top