Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 68 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
09-12-2022
Giải Nhì: 43968 - 95856
Truyền Thống
23-11-2022
Giải Ba: 31134 - 17715 - 99814 - 97168 - 20064 - 33491
Truyền Thống
03-11-2022
Giải Ba: 67364 - 85138 - 96320 - 49873 - 10652 - 89668
Truyền Thống
31-10-2022
Giải Nhất: 96968
Truyền Thống
31-10-2022
Giải Bốn: 8316 - 6968 - 2547 - 3315
Truyền Thống
31-10-2022
Giải Năm: 3809 - 4301 - 2221 - 5368 - 4658 - 2400
Truyền Thống
30-10-2022
Giải Nhì: 34968 - 38884
Truyền Thống
26-10-2022
Giải Năm: 5000 - 5455 - 1295 - 4611 - 9213 - 8568
Truyền Thống
20-10-2022
Giải Ba: 77719 - 50004 - 40691 - 31858 - 54368 - 81032
Truyền Thống
14-10-2022
Giải Ba: 54267 - 19205 - 53894 - 86391 - 87598 - 37568
Truyền Thống
13-10-2022
Giải Bốn: 1468 - 2242 - 7310 - 2723
Truyền Thống
12-10-2022
Giải Ba: 73040 - 79146 - 86668 - 63657 - 04732 - 22245
Truyền Thống
05-10-2022
Giải Ba: 72726 - 62831 - 85711 - 88004 - 51568 - 54046
Truyền Thống
02-10-2022
Giải ĐB: 64668
Truyền Thống
26-09-2022
Giải Nhì: 50213 - 34368
Truyền Thống
24-09-2022
Giải Ba: 67243 - 04747 - 99009 - 14386 - 47068 - 86540
Truyền Thống
23-09-2022
Giải Năm: 0160 - 3795 - 0046 - 7968 - 4321 - 9567
Truyền Thống
17-09-2022
Giải Nhì: 85254 - 99868
Truyền Thống
12-09-2022
Giải Năm: 0828 - 1089 - 2239 - 3967 - 4868 - 6380
Truyền Thống
31-08-2022
Giải Ba: 12922 - 10803 - 93157 - 74468 - 19809 - 02943
Truyền Thống
18-08-2022
Giải Bốn: 6168 - 7173 - 8075 - 2828
Truyền Thống
14-08-2022
Giải Năm: 8622 - 0768 - 2244 - 3256 - 0607 - 5253
Truyền Thống
04-08-2022
Giải Năm: 3139 - 6062 - 4573 - 1868 - 9701 - 0743
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top