Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 69 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
30-11-2022
Giải Bốn: 7013 - 7672 - 5579 - 4369
Truyền Thống
29-11-2022
Giải Ba: 40071 - 62719 - 03871 - 39155 - 49381 - 54569
Truyền Thống
19-11-2022
Giải Bốn: 2669 - 3510 - 5939 - 0452
Truyền Thống
02-11-2022
Giải Ba: 26643 - 51547 - 99669 - 56114 - 58512 - 86392
Truyền Thống
26-10-2022
Giải Ba: 07740 - 49662 - 70500 - 03869 - 52571 - 78536
Truyền Thống
24-10-2022
Giải Năm: 8869 - 8529 - 0030 - 2126 - 4951 - 8249
Truyền Thống
13-10-2022
Giải Nhất: 92369
Truyền Thống
11-10-2022
Giải Năm: 9585 - 5644 - 4377 - 4978 - 8404 - 9769
Truyền Thống
09-10-2022
Giải ĐB: 96669
Truyền Thống
03-10-2022
Giải ĐB: 65169
Truyền Thống
02-10-2022
Giải Nhất: 12669
Truyền Thống
01-10-2022
Giải Năm: 6197 - 4436 - 6869 - 5712 - 5950 - 6313
Truyền Thống
29-09-2022
Giải Năm: 7969 - 2248 - 2682 - 1783 - 9037 - 4282
Truyền Thống
28-09-2022
Giải Ba: 49017 - 20483 - 16317 - 30969 - 39736 - 05788
Truyền Thống
15-09-2022
Giải Ba: 37527 - 77157 - 47318 - 04777 - 03121 - 08569
Truyền Thống
07-09-2022
Giải ĐB: 51169
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Năm: 5920 - 9616 - 0916 - 7933 - 1269 - 6917
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Ba: 63705 - 25369 - 96438 - 09380 - 80303 - 46713
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Bốn: 5869 - 8694 - 2210 - 7799
Truyền Thống
23-08-2022
Giải Ba: 22569 - 63552 - 95456 - 60454 - 11084 - 01964
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Năm: 5672 - 5791 - 6269 - 6512 - 7642 - 5634
Truyền Thống
12-08-2022
Giải Năm: 1169 - 0666 - 5630 - 9231 - 9050 - 2909
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Nhất: 26769
Truyền Thống
05-08-2022
Giải Nhì: 13523 - 80169
Truyền Thống
04-08-2022
Giải Nhất: 50569
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top