Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 71 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
13-12-2022
Giải Ba: 45035 - 53209 - 70402 - 84359 - 40588 - 25171
Truyền Thống
13-12-2022
Giải Bốn: 0171 - 2408 - 2589 - 3855
Truyền Thống
09-12-2022
Giải ĐB: 93971
Truyền Thống
05-12-2022
Giải Bốn: 9528 - 9318 - 0371 - 6934
Truyền Thống
29-11-2022
Giải Ba: 40071 - 62719 - 03871 - 39155 - 49381 - 54569
Truyền Thống
27-11-2022
Giải Ba: 08271 - 66428 - 62919 - 75365 - 85787 - 21002
Truyền Thống
25-11-2022
Giải Năm: 5530 - 0550 - 4271 - 9426 - 9812 - 8324
Truyền Thống
16-11-2022
Giải Ba: 36731 - 00455 - 82986 - 67951 - 88182 - 08371
Truyền Thống
13-11-2022
Giải Ba: 93051 - 86138 - 60171 - 34010 - 77612 - 40721
Truyền Thống
06-11-2022
Giải ĐB: 77471
Truyền Thống
04-11-2022
Giải ĐB: 75371
Truyền Thống
26-10-2022
Giải Ba: 07740 - 49662 - 70500 - 03869 - 52571 - 78536
Truyền Thống
21-10-2022
Giải Nhì: 96071 - 94717
Truyền Thống
17-10-2022
Giải Năm: 3465 - 7671 - 0654 - 6944 - 4800 - 3828
Truyền Thống
11-10-2022
Giải Nhì: 18653 - 32471
Truyền Thống
09-10-2022
Giải Ba: 86171 - 44020 - 38870 - 68078 - 28970 - 96499
Truyền Thống
08-10-2022
Giải Năm: 2179 - 9142 - 5758 - 7134 - 2092 - 2071
Truyền Thống
27-09-2022
Giải Bốn: 9671 - 9583 - 6464 - 8484
Truyền Thống
15-09-2022
Giải Năm: 3383 - 3124 - 5188 - 4666 - 1071 - 0378
Truyền Thống
12-09-2022
Giải Ba: 99851 - 03123 - 34167 - 27971 - 32321 - 04504
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Bốn: 2349 - 1167 - 2271 - 6497
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Ba: 40800 - 37871 - 20859 - 72800 - 54653 - 88845
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Bốn: 0439 - 7366 - 0464 - 1971
Truyền Thống
04-09-2022
Giải Ba: 85149 - 89326 - 71871 - 17117 - 93037 - 84404
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Năm: 4602 - 1077 - 6892 - 8471 - 8213 - 0174
Truyền Thống
27-08-2022
Giải Ba: 68220 - 33704 - 41987 - 58944 - 17845 - 22571
Truyền Thống
15-08-2022
Giải Bốn: 4783 - 1074 - 4928 - 0171
Truyền Thống
09-08-2022
Giải Ba: 72014 - 12353 - 22770 - 77701 - 09071 - 86478
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Bốn: 9638 - 3327 - 2771 - 8852
Truyền Thống
03-08-2022
Giải Nhất: 60371
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top