Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 72 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
03-12-2022
Giải Nhất: 48972
Truyền Thống
30-11-2022
Giải Bốn: 7013 - 7672 - 5579 - 4369
Truyền Thống
28-11-2022
Giải Năm: 8207 - 5400 - 1972 - 6506 - 6648 - 3190
Truyền Thống
27-11-2022
Giải Bốn: 0896 - 5072 - 9185 - 7394
Truyền Thống
26-11-2022
Giải Năm: 9572 - 8397 - 0675 - 4046 - 1647 - 9982
Truyền Thống
22-11-2022
Giải Bốn: 5453 - 6915 - 0626 - 5872
Truyền Thống
20-11-2022
Giải Bốn: 2018 - 8532 - 3564 - 2072
Truyền Thống
12-11-2022
Giải Nhì: 68739 - 54972
Truyền Thống
07-11-2022
Giải Năm: 6534 - 5000 - 0270 - 1134 - 8572 - 5462
Truyền Thống
04-11-2022
Giải Năm: 5330 - 3111 - 6641 - 5696 - 3592 - 5572
Truyền Thống
30-10-2022
Giải Bốn: 4991 - 0172 - 0087 - 1576
Truyền Thống
26-10-2022
Giải Nhì: 43172 - 45148
Truyền Thống
25-10-2022
Giải Bốn: 3440 - 7251 - 6372 - 5944
Truyền Thống
18-10-2022
Giải Năm: 0054 - 1956 - 0329 - 4338 - 7272 - 9689
Truyền Thống
16-10-2022
Giải Năm: 4746 - 6456 - 4093 - 3972 - 9340 - 5011
Truyền Thống
07-10-2022
Giải Năm: 8352 - 4926 - 0137 - 7010 - 1972 - 0691
Truyền Thống
06-10-2022
Giải Nhất: 99472
Truyền Thống
05-10-2022
Giải Năm: 0729 - 8051 - 5357 - 9572 - 5889 - 8522
Truyền Thống
04-10-2022
Giải Nhì: 35872 - 32518
Truyền Thống
28-09-2022
Giải Năm: 7872 - 2543 - 5183 - 9311 - 7738 - 9622
Truyền Thống
23-09-2022
Giải Nhì: 75772 - 78656
Truyền Thống
17-09-2022
Giải Ba: 74363 - 31000 - 98734 - 25095 - 92211 - 67172
Truyền Thống
17-09-2022
Giải Năm: 1049 - 1972 - 3323 - 0748 - 3642 - 0676
Truyền Thống
16-09-2022
Giải Ba: 43187 - 69772 - 54529 - 67275 - 81565 - 74877
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Năm: 1811 - 4985 - 1123 - 8003 - 0173 - 1572
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Nhì: 38872 - 08164
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Năm: 5672 - 5791 - 6269 - 6512 - 7642 - 5634
Truyền Thống
20-08-2022
Giải Năm: 1622 - 6905 - 7172 - 9074 - 9707 - 8435
Truyền Thống
16-08-2022
Giải Ba: 60378 - 64066 - 12692 - 84872 - 11430 - 60174
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top