Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 73 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
12-12-2022
Giải Năm: 8067 - 4577 - 8773 - 1231 - 6788 - 0648
Truyền Thống
07-12-2022
Giải Ba: 89918 - 12526 - 46158 - 15673 - 55054 - 04465
Truyền Thống
07-12-2022
Giải Bốn: 4373 - 1431 - 3191 - 0987
Truyền Thống
06-12-2022
Giải Bốn: 4473 - 7652 - 2207 - 6470
Truyền Thống
29-11-2022
Giải Bốn: 5221 - 4873 - 4295 - 6204
Truyền Thống
24-11-2022
Giải Năm: 0336 - 4573 - 1078 - 5865 - 1877 - 6361
Truyền Thống
23-11-2022
Giải Nhất: 09473
Truyền Thống
20-11-2022
Giải Năm: 8409 - 7739 - 0074 - 9074 - 0573 - 6822
Truyền Thống
19-11-2022
Giải Ba: 50362 - 71673 - 07004 - 46603 - 14867 - 67353
Truyền Thống
16-11-2022
Giải Bốn: 7155 - 6673 - 4983 - 4003
Truyền Thống
03-11-2022
Giải Ba: 67364 - 85138 - 96320 - 49873 - 10652 - 89668
Truyền Thống
01-11-2022
Giải Bốn: 2523 - 8243 - 8504 - 6873
Truyền Thống
29-10-2022
Giải Nhất: 76973
Truyền Thống
21-10-2022
Giải Bốn: 4981 - 5705 - 4473 - 2457
Truyền Thống
15-10-2022
Giải Ba: 41367 - 91030 - 88995 - 83073 - 74966 - 09400
Truyền Thống
06-09-2022
Giải Ba: 10102 - 00373 - 21645 - 96634 - 97458 - 95218
Truyền Thống
05-09-2022
Giải Năm: 1811 - 4985 - 1123 - 8003 - 0173 - 1572
Truyền Thống
29-08-2022
Giải Nhì: 71575 - 21773
Truyền Thống
28-08-2022
Giải Ba: 62396 - 64626 - 74930 - 13320 - 66222 - 93073
Truyền Thống
27-08-2022
Giải Năm: 5725 - 7563 - 8458 - 2106 - 0422 - 9373
Truyền Thống
18-08-2022
Giải Bốn: 6168 - 7173 - 8075 - 2828
Truyền Thống
13-08-2022
Giải Nhất: 29373
Truyền Thống
13-08-2022
Giải Năm: 6873 - 5940 - 3430 - 6666 - 8160 - 1699
Truyền Thống
07-08-2022
Giải Năm: 8566 - 5673 - 2593 - 7055 - 8534 - 2576
Truyền Thống
06-08-2022
Giải ĐB: 74873
Truyền Thống
04-08-2022
Giải Năm: 3139 - 6062 - 4573 - 1868 - 9701 - 0743
Truyền Thống
03-08-2022
Giải Ba: 55527 - 82314 - 77309 - 06574 - 24773 - 18642
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top